• Her må omstendighetene ha vært uhyre spesielle. Jeg begriper ikke hvordan en sånn glipp kan ha skjedd, sier Frank Odland, regionssjef i HSD Buss. Han presiserer at han ikke kjenner bussjåføren, og aldri har vært borti dette konkrete tilfellet før.

— Generelt kan jeg si at vi har vært gjennom mange fusjoner, og at rutinene har variert fra sted til sted. Men et slikt underslag kunne aldri ha skjedd i dag. I min region, Bergen, må sjåførene levere oppgjør hver eneste uke. Hvis det ikke skjer, blir det straks sendt ut purring. Deretter kalles sjåføren inn til medarbeidersamtale, der det gis beskjed om at jobben er i fare dersom betaling ikke skjer, sier Odland. Han understreker at det hører med til sjeldenhetene at rutinene for innlevering av billettpenger ikke blir fulgt.

— I et av de tidligere selskapene som ble innfusjonert, hadde vi en opprydding tidlig på 90-tallet. Rutinene for levering av oppgjør ble kraftig innskjerpet, og en del personer røk ut. Siden har ikke det med manglende levering av billettpenger vært noe problem, sier Frank Odland.