I den nye overgangsboligen i Bergen er det behov for 10 stillinger i turnus for at ansatte aldri skal være alene på jobb om natten. Ni stillinger er utlyst, og det har skapt reaksjoner.

— Hva om det oppstår en krisesituasjon hvor vi må varsle og hjelpe samtidig? Det blir vanskelig dersom det bare er en person på jobb, sier regiontillitsvalgt i Norsk Fengsels og Friomsorgsforbund (NFF) Vest, Jorunn Foss.

Kan være drapsdømte

Foss mener også det kan bli problematisk for de ansatte å være alene med domfelte på nattetid.

— Vanligvis skjer det ingenting. Men de innsatte kan være dømt for alt fra mindre tyverier til drap, sier hun.

Foss har sendt et brev til NFF sentralt, som har tatt opp saken med hovedverneombud i kriminalomsorgen Mette Salicath

— Jeg som hovedverneombud er helt imot alenevakter om natten både i vanlig fengsel og overgangsboliger, sier hun.

Salicath presiserer at alenevakter er vanlig i overgangsboliger i Norge.

— Men dette er den første nye overgangsboligen på mange år. Her er det viktig med tydelige signaler om hvordan man vil ha det, mener Salicath.

Ikke avgjort enda

Fungerende direktør i Kriminalomsorgen region Vest, Jostein Kallekleiv, understreker at saken fortsatt er på drøftingsstadiet.

— Det er foreløpig ikke klart om det blir alenevakter om natten eller ikke, sier Kallekleiv.

— Synes du selv det er forsvarlig med bare en person på jobb om natten?

— Hva jeg synes er ikke viktig her. Men jeg vet at dette har fungert bra i andre overgangsboliger, sier han.