Det sier saksbehandler John Ingvar Monsen ved Etat for plan og geodata i Bergen kommune. — Det er uproblematisk at bydelstyrene endrer navn på stoppene. En hovedregel er at en skal bruke stedsnavnet der stoppet ligger, spesielt dersom det dreier seg om særegne navn. Troldhaugen er et særegent sted. Stoppestedet er planlagt et godt stykke unna Troldhaugen og vi må derfor undersøke dette litt nærmere for å se om det kan være i strid med loven, sier Monsen til Fanaposten.

I løpet av uken har bydelsstyrene i Fana, Årstad og Bergenhus navngitt

15 bybanestopp og fire tunneler. Navnet ble endret på fire av stoppene. I Bergenhus ble stoppet Jernbanen endret til Nonneseteren, og Strømmen endret til Florida. I Årstad bydelsstyre ble stoppet Nymark endret til Brann stadion.

— Brann stadion er ikke et navn vi ville anbefalt, men det er innenfor rammene i reglene. Det er navneendringene i sentrum også. Endringen på Hop må vi se litt nærmere på. Det kan være at denne endringen er innenfor lovverket også, men det må vi undersøke, sier Monsen. Navnene på bybanestoppene blir nå Byparken, Nonneseteren, Bystasjonen, Nygård, Florida, Danmarksplass, Kronstad, Brann stadion, Wergeland, Sletten, Slettebakken, Fantoft, Paradis, Troldhaugen, Nesttun. Tunnelene blir hetende Fageråstunnelen, Slettebakkentunnelen, Fantofttunnelen og Tveiteråstunnelen.