• Skal vi sende en pasient til utlandet for operasjon, må vi tro at det nytter, sier legen som vurderte Fadlers sak, Juan Robbie Mathisen.

Han er overlege ved nevrokirurgisk avdeling på Haukeland sykehus.

— Vi sender en rekke pasienter til operasjoner i utlandet. Operasjoner vi har tro på og kunnskap nok til å utføre selv, men som vi av kapasitetsgrunner ikke får gjort, sier han. Mathisen er glad for å høre at Elin Fadler er blitt bedre.

— Ingenting gleder meg mer enn det, men det har fortsatt gått svært kort tid etter operasjonen. M an er alltid avhengig av langtidsresultatene. Mathiesen står ved vurderingene som er gjort i Fadlers tilfelle.

— Inngrepet Montazem har gjort er også vi i stand til å utføre, men vi mener det ikke er dokumentert at det har god virkning for den tilstanden hun var i.

Ved Haukeland mener man Montazem driver eksperimentell kirurgi, og at det så langt ikke foreligger overbevisende dokumentasjon på at inngrepene virker.

— En dokumentasjon krever oppfølging over lengre tid av et høyt antall opererte pasienter. Dokumentasjonen må være presentert i tunge faglige tidsskrift, som kan gå god for de forskningsmetoder som er brukt. Det foreligger ikke for den virksomheten han driver.

— Men kan det skade å gi en henvisning til en ekspert i Tyskland som mener han har løsningen, når dere ikke kan hjelpe henne?

— Vi er satt til å forvalte betydelige midler for samfunnet. Dersom vi ikke tror på behandlingen, vil det ikke være riktig av oss å innstille på at pengene blir brukt på denne måten. Vi må være konservative, og bruke ressursene der vi vet at det nytter.

— Problemet er ikke bare at dere mangler den nødvendige kompetansen?

— Vi kan alltid bli bedre, og det finnes sikkert noen som vet mer enn oss. Fortsatt er det mye upløyd mark ved nakkeskader. Når det gjelder mulighetene for å behandle dem kirurgisk, tror jeg ikke vi har store huller i vår kompetanse, Juan Robbie Mathiesen.