— Det er både private og offentlige forhold å ta hensyn til i denne saken. Jeg har latt meg informere av de ulike partene, sier Iversen.

Hun sier man planlegger en befaring i løpet av en måneds tid, og håper at saken er avgjort før jul.

Byråden sier det ikke har noe å si for saken at det nå er sameiene selv og ikke Skanska som skal stå for en eventuell utbygging.