Bergen kommune holder på med en storstilt oppussing og vedlikeholding av bergensskolene. Nå har Byantikvaren kommet med en ny rapport som slår fast at halvparten av skolebygningene er verneverdige.

Fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd sier rapporten får konsekvenser for kommunen.

— Hvis det er skoler som har høy kulturminneverdi, må de ta hensyn til dette når skolen settes i stand.

Ny strategi

Ekerhovd er glad for rapporten som byrådet har bestilt fra Byantikvaren. Han påpeker at skolene er viktige kulturminner, og mener det er betydningsfullt at kommunen tar ansvar for å holde dem ved like. Rapporten som er utarbeidet mener han må inkluderes i alle prosesser rundt de enkelte skolene.

Det beste eksempelet vi har er Møhlenpris skole. Her ble det besluttet en ny strategi for vedlikeholdet på bakgrunn av verneverdigheten.

Slike dokument som dette kan gi gode utgangspunkt for å intensivere drift— og vedlikeholdet av skolen for å holde dem i stand, mener Ekerhovd.

— Dette er noe vi understreker til alle kommunene. God forvaltning, god drift og vedlikehold er det beste virkemiddelet i alle vernesaker.

Forutså dette

Byantikvar Johanne Gillow ble ikke overrasket over at så mange skoler var verneverdige.

— Dette hadde vi i grunnen sett for oss.

- Hvilken betydning får denne rapporten?

— Jeg håper den vil gi et godt grunnlag for kommunen når de skal fatte sine avgjørelser for skolene. Kommunen har utfordringer med flere av skolebyggene, og de må veie kulturminner opp mot andre ting.

- Hvilke konsekvenser kan rapporten få for vedlikeholdsarbeidet?

— Det er vanskelig for meg å svare på det. Byrådsavdelingen for finans har bestilt denne rapporten, og de vil nok ta den med i betraktningen fremover. Jo tidligere kulturminneverdiene er synlige, jo bedre løsninger finner man.

Ikke hindre

Gillow presiserer at de ønsker å finne gode kompromisser for de verneverdige bygningene, og at denne rapporten ikke skal hindre utviklingen. Finansbyråd Liv Røssland (Frp) sier til BT at Bergen er en historisk by med mange historiske bygg.

— Vi skal behandle hver sak for seg fremover. Noen bygg er en selvfølge å verne, mens andre går det an å diskutere hvilke løsninger vi har.

Hun peker på at bystyret allerede har vedtatt å rive Damsgård skole, og ungdomsdelen på Holen skole, mens barneskolen på Holen består. Det var på grunn av historien og minnene knyttet til skolen. Hun avviser at denne rapporten kan stanse opp rehabiliteringsarbeidet Bergen kommune nå gjennomfører.

— Byantikvaren har bare kommet med en kartlegging og fortalt oss hva de selv mener.

Vil ha kompromiss

Gruppeleder for Ap i bystyret, Hrald Schjelderup, mener byrådet og byantikvaren kan prøve å bli enige om hvilke bygg som er ekstra bevaringsverdige, og hvilke man ellers kan gjøre endringer på. Han er redd rapporten kan få konsekvenser av vedlikeholdsarbeidet med skolebygningenen.

— Faren da blir at vi sitter igjen med skolebygg som ikke kan oppdateres til dagens krav og standard. Da sitter vi igjen med døde bygninger uten reell verdi utover en spesiell fasade.

MÅ TA HENSYN: Fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd mener byrådet må hensynta den nye rapporten til byantikvaren.