BT har de siste dagene skrevet om at Bergen kommune betaler omkring 13.000 kroner i måneden per person på nedsarvete og uverdige hospits for å huse narkomane og andre økonomisk svake grupper.

Bør få mer ut av pengene

Sosialminister Ingjerd Schou mener Bergen kommune burde være i stand til å få langt mer ut av pengene.

— Hvis kommunen betaler så mye for dette, viser det jo klart at det ikke står på pengene. Da handler det om at organiseringen ikke er bra nok. For meg høres det ut som om det er gode penger her til å gjøre langt mer enn å gi de hjemløse et tak over hodet. Vi må tore å sammenlikne disse prisene med det vi selv bruker på å bo for eksempel, sier Schou.

Helsebyråd i Bergen, Nordeide Fløisand, skjønner at folk reagerer på at sosialkontorene bruker 300-400 kroner døgnet på dem som bor på hospitsene, men hun tror ikke det er mulig å få så mye mer ut av disse pengene.

— Prisene er jo som de er, og hvis beboerne skulle fått hjelp og tilsyn i tillegg, måtte vi ha betalt enda mer, tror helsebyråden.

Ikke vært inne på hospits

Fløisand har ikke selv vært inne i noen av hospitsene, men hun har sett bilder i BT de siste dagene, og lest om tilstandene.

— Jeg har ingenting å forsvare meg med i debatten om hospitsene. Det er ikke vanskelig å være enig i at tilbudet ikke er bra nok for de hjemløse, sier hun.

Likevel godkjenner hun bruken av hospitsene fordi hun mener at kommunen ikke har noe annet valg.

— Vi vet at dette er galt, men samtidig er vi pliktige til å hjelpe folk som ikke har noe sted å bo, uansett hva som måtte være grunnen. Vi prøver å finne bedre løsninger, men slik det er i dag må vi bruke hospitsene, sier Fløisand.

Helsebyråden sier at sosialkontorene skal begynne å stille krav til huseierne, men det er først etter at et utkast på temaet fra Sosialdepartementet har vært ute på høring.

— Hvis det går gjennom, vil vi jobbe for å få helt andre avtaler med huseierne. Da kan vi begynne å stille krav, og det arbeidet kan vi begynne på ganske raskt. I dag har vi ikke lov til å sette krav til de stedene vi bruker, sier Nordeide Fløisand.

- Burde stilt krav tidligere

Schou reagerer på uttalelsen.

— Det er ingen grunn til å vente på denne høringen. Kommunene skulle ha begynt å stille krav til hospitseierne for lenge siden. I Bergen burde de absolutt begynne med det nå, hvis tilstandene ved hospitsene i byen er så uverdige som du beskriver. Narkomane trenger hjelp til å bo, sier Schou.

Grunnen til at departementet har denne saken ute til høring, er at de ønsker å gi kommunene et verktøy de kan bruke for å stille krav til hospitseierne.

— Vi vet at noen har problemer. Derfor gir vi dem dette verktøyet, men det burde egentlig ha vært unødvendig å lage det. Kommunene burde klare å stille krav uten denne hjelpen, sier Schou.

I går uttalte leder i Leieboerforeningen Bergen, Stig Høisæther at de fleste av hospitsene i Bergen skulle ha vært stengt på grunn av leveforholdene.

— Det kan godt være at noen av disse stedene burde vært stengt, og jeg tar dette veldig alvorlig, sier Nordeide Fløisand.