Han reagerer på uttalelsene fra Statens vegvesen og transportnæringen som frykter at kollektivfelt på alle innfartsårer vil skape lange køer.

– To busser fjerner en kilometer med kø. Skal vi klare å få folk over på bussene, må de gå ofte og komme raskt frem, sier Haugsnes.

Han ønsker også lysregulering som slipper frem busser og nyttetrafikk på bekostning av privatbiler, slik det blant annet er gjort i Edinburgh i Skottland.

– Nyttetrafikken må få komme frem. Det er privatbilene som er det store problemet, sier han.

De rød-grønne går i første omgang inn for kollektivfelt på alle innfartsårer. SV er positiv til sambruksfelt, slik Aps Terje Ohnstad gikk inn for i går. Det betyr at alle med flere i bilen kan benytte kollektivfeltet.

Tom Skauge sitter i SVs sentrale miljøutvalg. Fra feriebyen Roma hisser han seg kraftig opp over Statens Vegvesen.

— Nå er det på tide at Statens Vegvesen kommer med dokumentasjon på sine påstander. Hordaland vegkontor har ikke bidratt med annet enn å kjøre kollektivtrafikken inn i kø de siste 20 årene. Det trengs en radikal snuoperasjon, sier Skauge.

Han tror det vil ta lang tid å få nok bergensere til å lære å reise kollektivt.

— Men de har fått det til i storbyer som Amsterdam, Paris og her i Roma. Her skrur de ned på privatbiltrafikken, sier Skauge.