• Skoler, barnehager, helsesøstre og PPT må bli flinkere til å se muligheten for rusproblemer i møte med barn og foreldre.

Det sier psykologspesialistene Gunnar Larsen og Grethe Sighaug ved Stiftelsen Bergensklinikkene. De mener de eksisterende helsetilbudene bør være nok til å oppdage at barn har problemer som følge av foreldrenes rusmisbruk — Det er viktig at temaet blir tatt opp. Skoler, barnehager og andre institusjoner som møter barn og foreldre, har store muligheter til å gjøre det, sier Sighaug.Stiftelsen Bergensklinikkene tilbyr individuell behandling og gruppebehandling til barn av rusmisbrukere. Dette gjelder imidlertid bare dem som er over henholdsvis 18 og 20 år. Yngre barn har ikke et eget behandlingstilbud i Bergen. Psykologene mener et slikt tilbud ikke er påkrevd, men at barnas behov bør ivaretas med det eksisterende tilbudet. - Det er vanskelig for barn å oppleve at deres familie er annerledes. Ofte blir folk som ruser seg, sett ned på. Det gjør at barna vegrer seg om å snakke åpent om det, sier Gunnar Larsen.