— Dersom man ikke kan eller vil gjøre jobben selv, må man få andre til å uføre arbeidet. Om dette organiseres ved at man betaler noen i oppgangen, får hjemmehjelpen til å gjøre det eller leier byrå, får være opp til den enkelte andelseier. Hvis han eller hun lar være å sørge for at jobben blir gjort, har borettslaget rett til å leie hjelp, og sende regningen for arbeidet til andelseier, sier Thor Eek.

Han har aldri hørt om noen som er blitt kastet ut på grunn av manglende trappevask:

— Nei, det høres ut som en overreaksjon, sier Eek.

Han har inntrykk av at det generelt blir stadig færre konflikter rundt trappevask og andre fellesplikter i borettslag. Dette henger sammen med at stadig flere borettslag velger å kjøpe tjenester, og fordele kostnadene ut på andelseierne i form av dyrere husleie.

— Men det er ikke uvanlig at borettslag har trappevask, plenklipping og andre plikter innbakt i husordenreglene. Og juridisk er det ingenting i veien for å ha slike ordninger, sier han.