— Eg trur ikkje ein oppnår resultat berre med strengare straffer. Politiet har mange muligheiter i dag som sjeldan blir nytta. Blant anna kan dei ta bilen frå råkøyrarar. Eg treng ikkje mange fingrane for å oppsummere når det har skjedd, seier Leif A. Ellevset i Trygg Trafikk.

Politiadvokat Kjetil Kvalvik luftar tanken om at det kanskje burde vore eigne reglar for førarkort for menn mellom 18 og 25 år. Han viser til at det er i denne gruppa ein finn både råkøyrarane og mange av dei som er skuld i ulykker.

— Det er avgjort eit behov for å gjere noko overfor denne aldersgruppa, men eg trur ein må gå andre vegar enn å gi dei meir straff, seier Ellevset.

Han meiner at det burde vore lagt til rette for fleire lukka område kor unge menn kan få ut fartsstrangen.

— Behovet for å teste ut kreftene vil alltid vere der. Då er det mykje betre at det skjer i kontrollerte former, seier Ellevset.

Han kjenner ikkje til forholda i Kvinnherad spesielt, men reknar med at situasjonen der er den same som elles i distrikta.

— Bilen blir ofte den einaste fritidsaktiviteten ungdommen har, eller store avstandar gjer at dei må nytte seg av bil. Oppstår det ein kultur med høg fart, er det vanskeleg å snu det, seier Ellevset.

BT har fått fleire tips om at det framleis er mykje stygg køyring på Husnes trass i at to unge menn nyleg vart drepne.

Ungdommar har funne seg nye fartsstrekningar, og held vakt for kvarandre. Slik blir politiet nesten sett makteslause på sidelina.

— Vi er kjent med at det skal pågå kappkøyring, men det er vanskeleg for å oss å få tatt desse på fersken, seier politiadvokat Kjetil Kvalvik til BT.