Inge K. Hansen åpnet sitt foredrag på Norges Handelshøyskoles Vårseminar tirsdag med selvskryt. «Nøtteknekkeren» Aker Kværner har fått det til, selv i it-alderen, sa han. Sammenslåingen av Aker og Kværner i 2004 omtalte han som den største og raskeste restruktureringen i norsk industri. Egentlig en umulighet på bakgrunn av vår historie, sa han.

Forskning og utvikling

— Norge har til nå høstet det vi arvet på sokkelen. Fra nå av må vi skape noe selv, sa Hansen.

Ifølge konsernsjefen må vi bruke enda mer ressurser på teknologiutvikling.

— Staten bruker ikke mer på dette enn Aker Kværner. Det er for lite. Staten vil bli den store vinneren ved selv å spytte mer penger inn i forskning og utvikling, sa Hansen.

Han viser til at oljeinntektene øker med 170 milliarder kroner for hvert prosentpoeng utvinningsgraden øker, med en oljepris på 45 dollar fatet. Norske produksjonsfelt har i dag en utvinningsgrad på rundt 45 prosent.

— De store feltenes tid er snart over. Å øke utvinningsgraden til 50 prosent er en enorm utfordring. Vi lar oss blende av dagens høye oljepris, mange ser ikke den underliggende trenden med minkende produksjon på norsk sokkel, sa konsernsjefen i Aker Kværner.

- Bruk Petoro

Hans råd til myndighetene er å bruke Petoro AS for å få et ytterligere teknologiløft. Petoro er selskapet som tar seg av statens direkte engasjement på sokkelen.

— Statens teknologiinvesteringer bør økes fra dagens vel 400 til 800 millioner kroner i året, og satsingen må være prosjektrettet og i en bedre dialog enn i dag med oljeselskap og leverandørindustri, er Inge K. Hansens budskap.

— Vi har gjort store teknologifremskritt for å utvinne olje og gass under ekstreme forhold. Men Norge har en innovasjonsutfordring. Vi ligger etter de fleste europeiske land, og langt etter våre nordiske naboer.

Hansen mener økt satsing på forskning og utvikling i kombinasjon med internasjonalisering vil gi oss størst gevinst som olje- og gassnasjon. Aker Kværners strategi er ifølge konsernsjefen å bevare og videreutvikle en sterk hjemmebase og dernest gradvis øke engasjementet internasjonalt.

Strategi for energi

Departementsråd Elisabeth Berge i Olje- og energidepartementet var i sitt foredrag opptatt av Norges maktfaktor som energinasjon. Hun anbefaler politikerne å tenke mer på hvilken rolle landet skal spille internasjonalt i så måte.

— Norge er verdens åttende største oljeprodusent og verdens tredje største eksportør av olje og gass. Energi er en strategisk vare. Vi må forstå vår rolle og ivareta våre interesser - og trø varsomt, sa Berge. Hun viste til Bolivia som nylig nasjonaliserte sin petroleumsvirksomhet. Det skjedde tilfeldigvis tre uker etter at en norsk delegasjon var på besøk, noe som førte til spekulasjoner om en sammenheng i internasjonal finanspresse.

— Norge vil forbli en viktig eksportør av olje og en enda viktigere eksportør av gass. Det er et paradoks at vi opplever en kraftkrise i energirike Norge. Men her har vi de samme utfordringene som andre land. Vi vil finne løsninger, men de blir krevende. Midt-Norge blir ikke mørklagt, selv om det blir kostbart å skaffe nok energi, sa Elisabeth Berge.

Fisk mindre viktig

NHH-professor Rögnvaldur Hannesson tok et kraftig oppgjør med dem som vil verne områder mot olje- og gassutbygging, av hensyn til fiskeriene, blant annet i Lofoten.

— Hvis valget står mellom oljeutvinning og fiske i nord, er jeg ikke i tvil. Da ville jeg droppet fisket, sa han.

Hannesson presenterte et regnestykke for det verst mulige tilfellet, slik han ser det, nemlig en blowout i Lofoten som varer i 28 dager i gytetiden for torsk.

— Det vil ødelegge 22 prosent av en årsklasse fisk. Med en kilopris på 12 kroner, vil maksimalt tap et enkelt år bli 480 millioner kroner. Det er likevel under den årlige variasjonen i fangstverdi av naturlige eller markedsmessige årsaker, sa Hannesson.

— Dette potensielle tapet, som det er liten risiko for, må vi holde opp mot verdien av olje og gass. Bare i Lofoten er verdien av antatte, men uoppdagede funn på hele 330 milliarder kroner. Skal vi ofre slike milliardverdier for tap av fisk som måles i millioner, og som inntreffer med sannsynlighet som måles i promille, spurte han retorisk.

ARNE NILSEN