— Man må være liberal med å bruke utlandet, inntil det er ryddet opp i avstivingskirurgien her hjemme i Norge, mener styreleder Henrik Sinding-Larsen.

Han mener at det norske fagmiljøet på ryggkirurgi er for spredt og rotete organisert til at det per i dag kan konkurrere med mange privatklinikker i utlandet.

— Norge er et land med småkonger, som alle vil holde på med de mest avanserte medisinske behandlingene, hevder styrelederen.

— Avstivingsoperasjoner blir utført ved over 30 forskjellige sykehus her til lands. I stedet burde man samlet ryggekspertisen i to-tre nasjonale kompetansesentre, slik at man fikk erfaring og et volum på operasjonene som de private klinikkene i utlandet, sier Sinding-Larsen.

Styrelederen sier han kjenner ikke saken godt nok til å ta stilling til hvorvidt Hans Kvalheim bør få refundert sine utgifter innenfor dagens regler.

— I prinsippet burde han få tilbake pengene han har lagt ut på operasjonen. Men da må andre også få refusjon, inkludert de mange som betaler for operasjon i utlandet og likevel ikke blir friske, sier Sinding-Larsen.

— Så Rikstrygdeverket burde brukt mer penger på å få utført behandling i utlandet?

— Ja, absolutt. Hvis en forholdsvis ung person er veldig motivert til å komme seg ut av en håpløs sykesituasjon, og er villig til å ta risikoen som er forbundet med en operasjon med usikkert resultat, så mener jeg at han bør få lov til det.