12. desember i fjor døde en 28 år gammel mann etter at vogntoget hans kjørte ut av veien, og veltet ned mot sjøen ved Kvitt. Ulykken skjedde på E16 mellom Aurland og Flåm.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har nå gjennomført en forundersøkelse av denne dødsulykken og flere lignende ulykker. Ifølge SHT kjørte lastebilen i Aurland med en slepvogn som var lastet med to krokcontainere.

— Foreløpige funn viser at lastebilen veltet og vogntoget skled/kjørte til slutt ut av veien i en venstrekurve. Det ble liggende på utsiden av veibanen delvis i sjøen, og føreren omkom, skriver SHT i rapporten.

Nye sikkerhetstiltak

I Undersøkelsen inngår også en ulykke som skjedde på Rv 22 ved Borgen Bru i Skedsmo 26 november i fjor. Der løsnet krokcontaineren og falt ned i veibanen. En personbil kolliderte med containeren.

— Det var kun lettere personskader, men marginene til et langt alvorligere utfall var små, skriver de.

SHT mener at disse og flere tilsvarende ulykker og uhell viser betydningen av at førere, transportbedrifter og myndigheter prioriterer sikkerheten ved denne typen transporter og holder oppmerksomheten rettet mot riktig bruk og valg av feste og sikringsmateriell for slike transporter.

— Foreløpige funn tyder på at det er likhetstrekk med funn i tidligere undersøkelser, og at SHT vil vurdere om det er grunnlag for å fremme nye sikkerhetstilrådinger, står det.

SHT har tidligere undersøkt sikkerhetkritiske forhold ved krokcontainertransport, og har også varslet Statens vegvesen om sikkerhetskritiske forhold knyttet til slike transporter i eget brev den 30.06.2011. ## Betydelig skadepotensiale

I en av undersøkelsen, som omfatter fire ulykker, trekker SHT frem slitasje, mangler og svakheter for både krokcontainere, krokløftpåbygg og tilhengere.

SHT foreslår at blant annet Norges Lastebileier-Forbund (NLF) iverksetter tiltak som kan bidra til at daglig sjåførkontroll ved krokcontainertransport gir et forbedret sikkerhetsnivå.

Et annet tiltak er at Statens vegvesen i samarbeid med Arbeidstilsynet etablerer systematisk oppfølging av tilstand på krokcontainere, påbygg og innfestingspunkter.

Noen av sikkerhetstilrådingene som ble avgitt etter disse undersøkelsene er ennå ikke lukket.

— Det at liknende ulykker fortsatt skjer, og foreløpige funn i disse ulykkene, viser at det er viktig at det iverksettes tiltak raskt, og det er fortsatt et betydelig potensial for bedre sikkerhet ved slike transporter som har et betydelig skadepotensial i trafikken.

DØDSULYKKE: En person mistet livet i utforkjøringen.
ARNE VEUM (Arkiv)