• Med det trøkket politiet har, så er det begrenset hvor mye ressurser vi kan avsette til en slik sak.

Politioverbetjent Tore Salvesen ved Laksevåg lensmannskontor peker på at dette er en av mange slike saker. Og at det ikke er blant de viktigste.

— Vi beklager at han ikke har fått bilen igjen. Men vi har fem familievoldssaker i øyeblikket og bare en til to etterforskere. De er vi nødt til å prioritere disse sakene, sier han.

Han sier at Mercedesen står på stjålet-listen, men at politiet ikke gjør aktive søk etter bilen.

— Blir den kontrollert, blir den stoppet. Det er bare et tidsspørsmål før den dukker opp, sier han.

— Iversen påpeker at dere stilte i patruljebil ved Vestkanten?

— Iversen skal ikke fortelle hvordan vi skal gjøre jobben vår. Hvordan skulle han som tok bilen vite at det var ham vi var ute etter?