— Det er vel helt rimelig at en som etterforskes av politiet må permitteres mens saken pågår og til dom er felt, sier Drevland.

— Men det er når vi kommer dit at vi har fått et navn og en tilhørighet fra politiet. Ikke fra ryktebørsen, understreker hun.

- Rykte vi ikke kan leve med

Drevland omtaler saken som trist og svært alvorlig, dersom det politiet så langt har fortalt i media stemmer.

— Vi tar dette på det dypeste alvor. Det er et brudd på folks tillit, og nettopp derfor er det så alvorlig. At et bystyremedlem skal ha gjort seg skyldig i grov korrupsjon er et rykte vi ikke kan leve med, sier hun.

Vil bli fulgt opp

Ordføreren sier videre at hun vil innkalle gruppelederne i bystyret til et informasjonsmøte på mandag, etter at hun har snakket med politiet.

— Jeg vil orientere dem umiddelbart etter jeg har snakket med politiet, og vil ha en samtale med pressen etter det.

- Hvordan vil dere følge den siktede og eventuell familie opp videre?

— Inntil vi vet hvem det er snakk om, kan ingen følge opp noen. Men når man kommer dit at man vet det, så vil det være partienes ansvar å sørge for. Jeg vil se til det, men jeg går ut fra at partiene selv er fullt klar over det ansvaret, og vil ivareta det på en god måte, sier Drevland.