– Både Ikea, Åsane senter og de andre aktørene har et ansvar, og bør engasjere seg mye sterkere for Bybanen enn de har gjort til nå, sier Toppe, og etterlyser et eget næringsråd for bydelen.

Åsane næringsråd

– Det er helt klart at en slik gruppering kunne hatt stor innflytelse på de politiske avgjørelsene, sier Toppe.

– Enten en liker det eller ikke, så påvirkes de politiske avgjørelsene av lobbyvirksomhet, sier hun, og hevder at Åsane ikke har noen grunn til å være beskjeden i sine krav.

– Både bydelens størrelse og trafikkutfordringene her ute tilsier at vi bør prioriteres.

Fornuftig politikk

Toppe tror at det nå ligger an til å prioritere utbygging av bybane til Åsane foran Flesland – dersom det er politisk vilje til det.

– Jeg mener selvfølgelig at Bybanen også må bygges til Flesland. Men det er mye i det området som ikke er avklart ennå – både med hensyn til trasévalg og fremtidig storhavn.

Da kan det være god og fornuftig politikk å begynne på utbyggingen til Åsane først, der det ikke ligger slike hindringer i veien.

– Andreas Grimelund foreslår et eget møte i bydelen. Hva tenker du om det?

– Det vil jeg gjerne bidra til, men da først og fremst for å få næringslivet på banen.

Åsane næringsråd

Senterleder Nina Schanche Nilsen ved Åsane senter noterer seg oppfordringen, og sier at hun vil ta dette med inn i prosjektgruppen som jobber med utviklingsplanene for Åsane sentrum.

– Åsane senter er positiv til Bybanen, og ser på den som svært viktig i utviklingen av det fremtidige senterområdet, sier hun.

– Vi har en egen avdeling i Steen & Strøm som jobber inn mot kommunen på dette.

– Finnes det et Åsane næringsråd?

– Ikke som jeg er kjent med.

Positiv til pressgruppe

– Umiddelbart høres dette ut som en veldig god idé, sier assisterende ekspansjonssjef ved Ikea Jostein Hatlebrekke, som stiller seg positiv til å danne en pressgruppe sammen med de andre aktørene.

– Vi ser på en økning av antall kollektivreiser som et aktuelt virkemiddel for vår virksomhet, sier han, og berømmer Kjersti Toppe for et godt innspill.

– Vil dere legge press på politikerne for å få bybane til Åsane?

– Vi må ha en intern diskusjon på dette, men vi kan helt sikkert være med i en gruppe sammen med de andre aktørene. Åsane næringsråd er ingen dum idé, og Ikea er veldig positiv til å være med i et slikt formelt nettverk.