– Vi er så irriterte nå at vi er villig til å streike lenge for å få oppfylt kravene våre. Det må være fare for liv og helse før vi rykker ut, sier Davidsen.

Han og de andre streikende har opprettet beredskapsvakt, men det skal mye til før de rykker ut.

Opptrapping

– Dersom et gårdsbruk har dyr i fjøset, og hvor det er fare for liv og helse, vil vi nok gi dispensasjon, men om de er på beite, vil jeg ikke garantere at vi rykker ut med beredskapsvakt, sier Davidsen.

De streikende er alle medlemmer i EL— og IT-forbundet, og Fagforbundet. Dette er en opptrapping av konflikten som har pågått siden 21. juni da det ble brudd i forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonene.

Uten hjelp

Svein Davidsen er hovedtillitsvalgt i BKK og medlem av EL- og IT-forbundets forhandlingsutvalg. Han tror streiken kan få store konsekvenser for vanlige strømkunder.

– Mange vanlige abonnenter risikerer å stå uten hjelp hvis strømmen går, forteller han.

– Nå er dette opp til arbeidsgiverne. Vi har ikke hørt noe fra dem siden konflikten startet 21. juni, sier han.

Han gjør oppmerksom på at det ikke er snakk om å kutte strømmen til kunder, men hvis et uvær eller andre ting skulle skje med strømforsyningen, vil det ikke bli rettet opp.

fakta/kraft-streik

— Det er tre punkter de streikende i EL- og IT-forbundet fokuserer på:

— De vil i lokale forhandlinger også ha avtaler om fordelingen av lokale tillegg, ikke bare størrelsen.

— De ønsker å bevare reisetilleggene som eksisterer i dag.

— De krever bedre kontroll med inn- og utleie av arbeidskraft, for å hindre sosial dumping.

— Mens streiken pågår vil det ikke bli gitt assistanse ved strømbrudd med mindre liv og helse er i fare.