— Det er en skandale. Håpløst. Det er vanskelig å finne ordsom beskriver vår frustrasjon godt nok.

Det sier politiinspektør Gunnar Fløystad i Hordalandpolitidistrikt, etter å ha måttet løslate den antatte pokerraneren fra varetektmandag formiddag.

Skal ha blitt overfalt og holdt nede

Politiet i Bergen fikk lørdag medhold i to ukers varetektmed brev- og besøkskontroll for en 23 år gammel mann, som natt til 15. mai skalha ranet til seg mer enn 200.000 kroner fra en leilighet på Laksevåg. Ransofferet skal ha blitt overfalt og holdt nedeav to andre menn mens 23-åringen tømte offerets safe.

Mandag var 23-åringen, som er aktiv i nettpokermiljøet, enfri mann, ettersom Bergen fengsel ikke hadde plass. Dermed hadde ikke politietnoe annet valg enn å løslate ham.

— I dette tilfellet så er det grunn til å tro at løslatelsengjør at vi står i fare for ikke å få oppklart det som er en meget alvorligranssak, sier Fløystad.

- Fortvilende situasjon

Nå oppfordrer han politikerne til å våkne fra dvalen.

— Det synes ikke å eksistere politisk vilje til å gjøre noemed det heller. Det er en fortvilende situasjon som har vart og vart, og somikke ser ut til å bedre seg, sier Fløystad, og viser til at

politiet i Hordaland gjentatte ganger har tattkapasitetsproblemene opp med sentrale myndigheter, og sendt brev tiljustisminister Knut Storberget. Uten at noe har skjedd.

I mellomtiden må politiet se den ene kriminelle etter denandre spasere ut døren på politihuset i Bergen.

- Det blir for dumt

— Vi slipper løs kriminelle som vi vet vil gå rett ut ogbegå nye kriminelle handlinger. Jeg syns det er vanskelig å måtte forklaredette til folk som for eksempel har hatt innbrudd i huset sitt. At tyvenegentlig skulle ha vært i varetekt, men at vi måtte slippe ham fri fordi viikke har plass. Det blir for dumt, sier Fløystad.

Han mener sentrale myndigheter har vært klar over problemetlenge. Og i Hordaland har det vært spesielt ille, ifølge Fløystad.

— Skulle vi være så heldige å få tak i lukkedesoningsplasser, så befinner de seg gjerne utenfor Hordaland. Vi bruker storeressurser på å fly folk til Ålesund, Oslo, Ringerike og Trondheim. Vi er blittreisende i varetekt, og slik har det vært i lang tid. Det er meningsløsressursbruk, sier politiinspektøren.

Fullt i politiarresten

Flere ganger har siktede i straffesaker måttet sitteuforholdsmessig lenge i politiarresten fordi det ikke er lukkede soningsplasserå oppdrive i Bergen fengsel.

— Politiarresten er så å si alltid full, men det skal ikkevære et blivende sted for folk. Den eneste løsningen er å få på plass flerelukkede plasser. Vi trenger 100 plasser bare i Bergen. Dette behovet burdesentrale myndigheter ha sett for lenge siden, avslutter han.