GUNNAR WIEDERSTRØM

Utvalgene gikk i dvale etter valget i fjor. Makten og myndigheten de hadde er for lengst inndratt til fordel for byråd og bystyre. Vekkes utvalgene fra dvalen, blir arbeidsoppgavene svært begrensede.

Trenger verve å dele ut

— Jeg kan ikke fatte og begripe at et vettig menneske kan komme med slike forslag i den (økonomiske) situasjonen vi befinner oss i, sier Pensjonistpartiets Frank W. Hansen.

Han henviser til at de åtte bydelsstyrene i beste fall vil koste bykassen ti millioner kroner i året.

— Jeg har en mistanke om at partiene går inn for å opprettholde utvalgene fordi de har lovet ut flere politiske verv til sine egne enn der var verv å dele ut etter valget, sier RVs Torstein Dahle.

— Vi kommer i hvert fall ikke til å støtte at bydelsutvalgene videreføres sier Liv Røssland (Frp).

Det tre partiene var alle motstandere av bydelsreformen. Reformen kan ha kostet Bergen kommune over 200 millioner kroner.

— Det er nesten synd å si, men vi fikk rett, lyder kommentaren fra Røssland.

Evaluerte ikke forsøk

Hun mener bydelsreformen ble vedtatt hals over hode. Frank W. Hansen savnet en skikkelig evaluering av prøvebydelene Loddefjord og Arna. Selv satt han i bydelsutvalget i Loddefjord.

— Dette forsøket burde vært skikkelig evaluert og gjennomtenkt før det ble satt ut i livet. Men beslutningen om å innføre reformen lå i kortene før prøvebydelene kom i gang. Så hvorfor skulle de evaluere det når de allerede hadde bestemt seg?

Hansen var med på en studietur til Sverige og opplevde selv hvordan innvendinger nærmest ble silt vekk i begeistringen over å innføre en ny styringsreform.

— Alle de negative innspillene vi fikk underveis i denne prosessen, var tørket vekk da vi kom til Bergen.

De svakeste betaler

Pensjonistpartiet, RV og Frp gikk mot reformen av ulike årsaker, men alle var den gang enige om at prisen kunne bli for høy.

— Dessuten kom det to reformer på en gang. Bydelsreformen som desentraliserte makt og bydelsparlamentarismen som sentraliserte makt. Dette gikk ikke, sier Dahle.

Og regningen for det kostbare eksperimentet må betales i Bergen.

— Den havner hos de svakeste i Bergen. Det ser vi med nedlegging av aldershjem og kutting på eldretjenester.

— Hvilken lærdom kan vi trekke av fiaskoen?

— Man må være edruelig og vite hva man gjør når man baler med andres penger, sier Hansen.

— Men ser du ikke positive sider ved det å kunne samordne tjenester lokalt til beste for brukerne?

Den samordningen bør kunne ivaretas også sentralt, selv om det nok hadde vært enklere i bydelene. Men hadde vi brukt alle de pengene som er kastet bort på dette eksperimentet ute i førstelinjetjenesten. Ville det veid opp mange ganger for det lille vi nå måtte tape på ikke å få en perfekt samordning.