— Det er greit at Utdanningsforbundet utfordrer oss, men det er viktig at de ikke bare ser dette som nasjonalt ansvar, men også henvender seg til lokale politikere, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Lisbet Rugtvedt.

Hun mener Utdanningsforbundet fritar kommunene for ansvar om de ikke legger press på dem også.

Foreldrenes ansvar

I gårsdagens BT kritiserte leder i Utdanningsforbundet, Helga Hjetland, regjeringen for unnfallenhet overfor lærernes arbeidsforhold. Hun er skuffet over at regjeringen ikke vil sette en grense på 15 elever pr. lærer i neste års budsjett, slik den lovet på Soria Moria.

— Jeg synes det er rart å knytte dette til budsjettet, for det har ikke Hjetland sett ennå. Men tiden for et nasjonalt regelverk er forbi. Dette må følges opp lokalt nå, sier Rugtvedt.

Hun mener det er foreldrenes ansvar å klage til fylkesmannen for å sikre at det ikke blir for store elevgrupper på hver lærer.

- Grunnlag for å klage

Utdanningsforbundet er bekymret for at økt arbeidspress på lærerne skal føre til at de blir slitte og utbrente. Rugtvedt mener regjeringen i høyeste grad bryr seg om lærernes arbeidsforhold, og sier at de er i dialog med Utdanningsforbundet og kommunene.

— Løsningen er ikke å gå tilbake til et detaljert lovverk, men å sørge for at kommunene har en god økonomi, og at de har en god prioritering av dette lokalt.

Rugtvedt sier det viktigste er at undervisningen er pedagogisk forsvarlig, samtidig som hun legger til at dette er et mål det er «krevende å definere».

— Men om lærerne har for mange elever i forhold til god pedagogisk virksomhet, er det grunnlag for klage og at tilsynsmennene ser på saken.