• Jeg er veldig overrasket hvis den norske ambassaden i Italia toer sine hender. Jeg er ikke i tvil om hvor ansvaret ligger, sier John Christian Elden.

Den profilerte strafferettsadvokaten har hatt flere saker der norske ambassader i utlandet har lagt press på et lands myndigheter.

— Ambassadens rolle er å bistå norske borgere i utlandet som har problemer. Det er kjernepunktet her. Her må ambassaden komme på banen og hjelpe. Det er de som kan være en spydspiss mot italienske myndigheter, sier Elden.

Han mener den norske ambassaden må benytte diplomatiske kanaler for å legge et press på italiensk politi om å ta saken alvorlig.

— Ambassaden må ta kontakt med italienske myndigheter. Hvis en lokal politistasjon i Roma får en henvendelse fra innenriksdepartementet i Italia om en henvendelse fra norske myndigheter, vil det nok bli fortgang i saken, sier Elden.

Advokat Harald Stabell har blandede erfaringer med å få hjelp fra norsk utenrikstjeneste.

— Det krever at man står på og legger trykk på alt fra UD til ambassade og konsulat for å få ting til å skje, sier Stabell, og føyer til:

— Det er veldig viktig at UD og ambassade er klar over de store problemer nordmenn kan få når de blir innblandet i alvorlig kriminalitet i utlandet. Det er mange praktiske ting man kan hjelpe med, som betyr mye for den enkelte.