• Bare klaging og syting på staten hjelper, sier byråd for miljø og utvikling, Tom Knudsen.

Byrådet har klaget over hvor magert kollektivtilskuddet til Bergen er, både til samferdselsminister Terje Moe Gustavsen, samferdselskomiteen, Hordalandsbenken og egen fraksjon på Stortinget.Klagene hjalp: 20 millioner kroner bevilget Stortinget som et engangsbeløp til bruk kollektivtrafikken i Bergen i år. Pengene skal brukes til flere ekspressbusser og flere ruter til Sandsli og Kokstad.Men ekstrabevilgningen gjelder bare for i år. Og Hordaland fylkeskommune må godkjenne disponeringen. For formelt er det fylkeskommunen som bestemmer hvordan tilskuddet skal brukes.Og nye 20 millioner kroner kommer ikke automatisk fra Stortinget neste år. Derfor er Knudsen klar til å gå samme klagerunden igjen for å sikre at de nye rutene ikke blir nedlagt allerede neste år.— Staten trenger dokumentasjon på at vi får mindre i kollektivtilskudd enn Oslo. Det er ikke vanskelig. Får vi i tillegg ta hånd om tilskuddene uten å gå veien om fylkeskommunen, skal vi snu den negative utviklingen, sier byråden.