— Det går en rød tråd gjennom vår utgreiing når det gjelder at skolen må innrette seg etter elever, lærere og arbeidsliv for øvrig. Vi oppfordrer skolene til å tilrettelegge for fleksibel ferie. Men dette er ikke noe vi legger vekt på i utvalget, fordi det allerede er anledning til det i dag. Det er bare å gjøre det, sier Astrid Søgnen