— Det er opplagt at samfunnets krav på beskyttelse må komme i første rekke. Det kan innebære at vi må gjøre noen fysiske endringer ved de psykiatriske sykehusene, sier Elisabeth Aspaker, Høyres medlem i justiskomiteen.

- Må tette smutthull

Leder for sikkerhetsavdelingen ved Sandviken sykehus, Siri Nome, bekreftet i går at sykehuset ikke har noen spesielle sikkerhetskrav til pasienter som kommer fra Bergen Fengsel.

Dette gjør Aspaker opprørt.

— Jeg kjenner jeg får vondt i magen når jeg hører disse uttalelsene. Jeg har tydeligvis helt andre tanker om hvordan en som er straffet skal passes på, enn det Siri Nome har, sier Aspaker.

Hun mener helseminister Sylvia Brustad og justisminister Knut Storberget må finne ut hvordan man kan hindre fengselsinnsatte i å utnytte helsevesenet.

— I dag er det et smutthull i systemet. Det overrasker meg at helsevesenet ikke har fått på plass bedre rutiner med tanke på alle de rømningssakene som har vært, sier hun.

Sender brev til Storberget

Nestleder i justiskomiteen på Stortinget, Jan Arild Ellingsen (Frp), mener ordningen med egne psykiatriske fengsler må gjeninnføres. Denne ordningen opphørte på 1980-tallet.

— Vi snakker om personer som har fått en straff for noe kriminelt. Uttalelsene fra Siri Nome vitner om en total mangel på forståelse mellom justissektoren og helsesektoren. Det tragiske er at folk mister livet på grunn av fagmessige forhold, sier han.

Ellingsen varsler at han i brevs form kommer til å ta opp problematikken med justisministeren.

— Det skal jeg gjøre i dag! Vi kan ikke ha det slik at institusjoner gambler med andre mennesker sin sikkerhet, sier han.