• Det er uholdbart å bygge en gangbro for å jage bort hekkende fiskemåker, sier Frode Falkenberg i Norsk ornitologisk forening.

Falkenberg kjenner godt til bestanden av fiskemåker i Kvassnesstemma i Knarvik. I dag fortalte BT om Fylkesmannens inngripen i Lindås kommunes vedtak om å bygge en ti meter lang gangbro mellom fastlandet og en av holmene i vannet.

Hensikten med broen var at økt ferdsel skulle hindre fiskemåkene i å hekke der, grunnet støyproblemene det skaper for de nærmeste beboerne.

— Fiskemåken er fra 2010 rødlistet her i landet, det betyr at den er på listen over utrydningstruede fuglearter. Bare i Lindås er bestanden redusert med mellom 60 og 90 prosent de siste 30 årene, sier Falkenberg, som er styremedlem i ornitologforeningen i Hordaland.

Hekketerrasser

Han regner med at 20–30 fiskemåkepar nå har mistet hekkeplassen sin på den omtalte holmen i Kvassnesstemma.

— Vi vet at ungdommer jevnlig fisker fra holmen og at det er kanoaktivitet rundt den, for å forstyrre fiskemåkene som vil hekke der. Jeg har forståelse for at naboer kan bli plaget av støy, men dette er ikke rette måten å løse problemet på.

— Hva burde vært gjort?

— En mulighet kunne være å bygge hekketerrasser på noen av de andre holmene, som i utgangspunktet ikke egner seg for hekking på grunn av væte. Poenget er at fuglene forsvinner ikke. Det kan ende opp med at de finner hekkeplasser som er til enda mer sjenanse for beboerne.

- Ikke fuglenes feil

Morten Andreassen bor tett inntil holmen og sier at måseskrikene er til stor plage for naboene helt fra april til august.

— Så snart det lysner er skrikingen i gang. Det er rett og slett blitt et helseproblem, sier han.

Fugleekspert Falkenberg uttaler at situasjoner som i Knarvik finnes langs hele norskekysten.

— Det eneste som er sikkert er at det i alle fall ikke er fiskemåkene som er skyld i at stadig flere av arten trekker seg inn fra den ytre kyststripen for å hekke. Regimeskifte i havet og næringssvikt i Nordsjøen er blant forklaringene på at fiskemåker i dag hekker nærmere urbane strøk. I tillegg forsyner en god villminkstamme seg av fiskemåkenes matfat, samtidig som vi mennesker griser så mye rundt oss at fuglene kommer enda tettere innpå for å livnære seg.

Blir bombardert

Ordfører Astrid Aarhus Byrknes i Lindås har engasjert seg sterkt for å imøtekomme beboernes ønske om å gjøre tiltak mot måkeplagen.

— Vi innser at vi burde brukt naturmangfoldsloven da vi fattet vårt vedtak, men på den andre siden hørte vi ingenting fra Fylkesmannen innen fristen for uttalelser gikk ut. I disse dager sender vi nytt brev til Fylkesmannen, der vi involverer denne loven.

— Er gangbroen fremdeles en del av planen?

— Ja, det er den, også fordi den vil være en trivselsfaktor for folk i nærområdet.

Ordføreren bor bare tre minutters gange fra Kvassnesstemma.

— Jeg går rundt vannet nesten daglig. Dette er Knarviks juvel. Men når måkene er på sitt mest aggressive, går jeg bare halvveis og unngår den aktuelle holmen, der du kan risikere å bli bombardert og angrepet når fuglene har hekkesesong.

Hun har tro på at måkekonflikten lar seg løse ved at de andre holmene blir tilført masser og dermed egner seg for hekking.