— Det betyr at prisen må gå ned på enkelte tider av døgnet hvis den økes på andre tider, sier han.

Mens Ap er for rushtidsavgift i regjeringen og mot i bystyret, har situasjonen vært omvendt i Venstre. Sponheim sier han er skeptisk til rushtidsavgift som virkemiddel fordi det treffer usosialt.

— Det vil jeg be Bergen Venstre tenke på også, sier han.

Kanskje vil svaret minne om fylkespartiets uttalelse om bompenger: At det er «trasig, men nødvendig».

Da han åpnet Hordaland Venstres valgkamp i går, la Sponheim i stedet vekt på andre måter kommuner og fylker kan bli klimavennlige. Blant annet ved bedre arealplanlegging, slik at familier kan leve uten å måtte ha to biler, og ved å satse på fjernvarme.

— Å varme opp huset med strøm er som å dusje med champagne, sier Sponheim.

Venstre ønsker dessuten å sette klare mål for hvor mye raskere bussene skal gå, slik det er gjort i Oslo. Bedre fremkommelighet er et hovedpunkt når fylket skal overta kollektivtrafikken, sa førstekandidat Harald Hove.