• Jeg forutsetter at sentralstyrets medlemmer personlig holder orden på sin habilitet, sier partisekretær Martin Kolberg.

GUNNAR WIEDERSTRØM

Kolberg vil på prinsipielt grunnlag ikke uttale seg om sentralstyrets drøftinger. Han var til stede på møtet 27. mai der Grete Knudsen stilte seg kritisk til at partiet gikk inn for å utvide dokken på Haakonsvern for 235 millioner kroner.

Gjelder Aps troverdighet

— Det viktige er at Arbeiderpartiets standpunkt i denne saken og i arbeidet i Stortinget ga det ønskede resultat.

Grete Knudsen har hatt oppdrag for Mjellem & Karlsens kjøper, Carl Fredrik Seim. M&K har jobbet for å hindre utvidelse av dokken på Haakonsvern.

— Om eventuell sammenblanding av roller vil jeg si at jeg forutsetter at medlemmer i alle våre organer personlig holder orden på sin habilitet, fordi dette er av stor betydning for vår politiske troverdighet og Aps integritet.

— Gjelder de samme habilitetskrav for tillitsvalgte i Arbeiderpartiets organer som for folkevalgte?

— Prinsipielt vil jeg svare ja på det. Vedtak i våre politiske organer har så sterk innflytelse på saksavgjørelser i folkevalgte organ at jeg synes det er riktig. Det er selvfølgelig visse forskjeller på våre organer og folkevalgte organer. De siste er underlagt offentlige lover.

— Arbeiderpartiet mangler vedtekter som regulerer denne typen rolleblandinger. Burde ikke partiet skaffe seg slike vedtekter.

— Det burde være så selvsagt å etterleve slike krav at egne vedtekter bør være unødvendig.

OK med Ap-lobbyister

Stadig flere politikere engasjerer seg som lobbyister og rådgivere etter avsluttet politisk karriere. Kolberg mener det i seg selv ikke behøver å være problematisk.

— Jeg ser på det som naturlig og helt i orden at medlemmer av DNA har denne typen arbeid der de kan gjøre en innsats.

— Reiser det ikke spørsmål ved partiets troverdighet at tidligere sentrale og innflytelsesrike tillitsvalgte, som Grete Knudsen og Kjell Opseth kan fungere som påvirkere overfor beslutningstakere som tidligere har vært deres kolleger?

— Jeg legger til grunn at de ikke overforbruker den kunnskap de har om partiet og det kontaktnettet de har skaffet seg i sin politiske karriere, slik at det kan skapes tvil om partiets integritet og troverdighet, sier partisekretær Martin Kolberg.