— Dette høres ut som et bra tiltak, men spørsmålet nå er hvordan det skal stenges. Politi med myndighet til å gjøre noe må holde vakt, ikke vektere som bare rusler rundt og ser på, sier Knut Schjelderup Bjerke, styreleder i Nygårdsparkens Venner.Han viser til vekterordningen som Lisbeth Iversen innførte før hun gikk av som sosialbyråd.

— Det eneste disse gjør er å sikre narkomane mot å ta overdose.

Krever egen politistasjon

Schjelderup Bjerke mener også at politiet må jage bort narkomane hvis de trekker ned i nedre del av parken, når den øvre delen stenges.

— Det er mange steder en kan gjemme seg bort i Nygårdsparken. Dette må hindres.

Styrelederen vil ha en egen politistasjon i øvre del av Nygårdsparken og etterlyser et mer aktivt politi opp mot rusmisbrukerne. Han mener også at flere av brukerne bør settes i tvungen rusbehandling.

En aktiv park

På onsdagens pressekonferanse sa byråd for sosial, bolig og områdesatsing, Dag Inge Ulstein, at det ble viktig å få opp aktivitetsnivået i Nygårdsparken.

Dette er noe Schjelderup Bjerke støtter.

— Vi forsøker å få til en petanque-bane i øvre del av parken. Noen av de aktive spillerne har vært skeptisk til det på grunn av de narkomane i området, men vi håper de nye planene fra kommunen kan bidra med et siste puff for å bli enig om plassering av banen her.

Fjerner vaktene

Om nesten ett år stenger byrådet Nygårdsparken. Men allerede nå fjerner de vaktholdet i parken.

Det kom frem på pressekonferansen. Sosialbyråd Ulstein (KrF) sier til BT at vektordningen har vært "et nyttig informasjonsverktøy". Vekterne har blant annet ført logger over aktiviten og antallet personer i parken.

— Det har gitt oss ny innsikt i forholdene i parkene. Den ordningen med vektere skulle vi evaluere, og det har vi gjort.

Ikke deres ansvar

Han sier de har spurt naboene om hva de tenker om vekterordninge. Tilbakemeldingen var at de ikke følte seg tryggere.

— Det er heller ikke vårt ansvar å ha en slik vekterordning, sier han.

— Hva skal dere tilby innbyggerne frem til neste sommer da?

— Vekterne kan uansett ikke arrestere noen av dem som oppholder seg der. Det har ikke effekt på trygghetsfølelsen i nabolaget. Vi har gjort dette i en periode, og det var det vi hadde tenkt å gjøre.

Politi stanser spredning

Ulstein sier tiltakene de presenterte på dagens pressekonferanse uansett er viktigere. Han sier de kommunale tjenestene i det kommende året vil gå tettere på dem som oppholder seg i Nygårdsparkmiljøet, og forberede disse på de endringene som skjer fra og med neste sommer.

På spørsmål fra BT om hvordan de skal sikre seg at rusmiljøet ikke flytter seg til andre deler av parken, viser Ulstein til politiet:

— De støtter oss i det vi nå gjøre. Og vi sier det er uakseptabelt at miljøet flytter seg til andre deler av parken. Det vil heller ikke politiet la dem gjøre.

Hva bør gjøres med Nygårdsparken? Si din mening.