KRISTIN JANSEN og NTB

I tillegg til avslag på søknaden og asyl, er søstrene er ilagt saksomkostninger på 50.000 kroner.

Jentene ble utvist fra Norge i oktober i fjor, men sammen med sin advokat gikk de til sak mot staten og krevde at utvisningsvedtaket måtte oppheves. De krevde også at hele saken måtte behandles på nytt fordi de mener det ble gjort formelle feil under det såkalte asylintervjuet i august 2003.

Oslo tingrett mener likevel at Utlendingsnemndas vurdering er riktig. Dommer Reidun Eik legger stor vekt på at Moldova har vist vilje til å arbeide seriøst for å beskytte sine innbyggere mot trafficking. Hun understreker at flere slike saker er under etterforskning og sprengning til tross for at det er betydelige mangler med rettssystemet i landet.

Forsvarer Sjur Vinje reagerer kraftig på denne argumentasjonen.

— Moldova er det landet i Europa som har størst problemer med trafficking. Derfor er jeg svært overrasket over at dommen legger til grunn at landet har evne og vilje til å forhindre denne virksomheten, sier han.

Også Sjur Vinje har fått en mengde henvendelser fra folk som ønsker å hjelpe de to jentene.

— Både privatpersoner og organisasjoner har tatt kontakt. Foreløpig vet jeg ikke hva de konkret kommer til å gjøre, men mange kan i alle fall bidra med penger, sier forsvareren.

Han dro selv til Aurland for å formidle resultatet av rettssaken til jentene. De har ennå ikke tatt stilling til om saken skal ankes inn for lagmannsretten.

— De er så nedbrutt at vi ikke har fått diskutert dette skikkelig, men jeg vil si at det er sannsynlig at vi går videre med saken, sier han.

Tatjana og Olga Belic kom til Norge fra Moldova i april 2003. Etter å ha blitt forfulgt, truet med prostitusjon og forsøkt kidnappet med sikte på menneskehandel, klarte de å flykte fra landet.

I Aurland kommune i Sogn ble de gjenforent med moren Raisa Belic, som kom til Norge året før på grunn av politisk forfølgelse i hjemlandet.