— Primært ønsker vi at ordningen hvor alle får barnetrygd skal fortsette slik den er i dag, men det må være en grense, sier Solberg.

— Hvor går grensen?

— Det er vanskelig å si. Men motivet for å komme til Norge og arbeide kan ikke være disse ordningene. Vi må forberede oss på at støtten til barnefamiliene kan komme på en annen måte i fremtiden.

Frykter større kostnader

I dag har folk som jobber og betaler skatter og avgifter i Norge rett til barnetrygd og kontantstøtte. Med EU-utvidelsen i 2004, fikk en stor gruppe østeuropere plutselig anledning til å komme og arbeide i Norge - og nyte godt av norske velferdsordninger.

Det er en kraftig økning i denne gruppen, og dermed en stor økning i trygdeutbetalinger, politikerne frykter.

For etter EØS-avtalen kan ikke norske myndigheter forskjellsbehandle nordmenn og statsborgere fra andre land i EØS-området. Dersom barnetrygd og kontantstøtte gis til alle nordmenn, må det også gis til alle som kommer hit for å arbeide.

Solberg sier alle barn som bor i Norge skal ha stønad etter norske kostnadsnivå, men er ikke fornøyd med at familier bosatt i land hvor kostnadene er langt lavere får like mye.

Hun har ennå ikke vurdert på hvilke måter ordningene kan endres.

— Fenomenet er dessuten veldig avhengig av konjunkturene. Behovet for arbeidskraft henger sammen med høykonjunkturen i Norge, og det tilsier at problemet ikke trenger å bli så stort over lang tid, sier hun.

- Veldig ugreit

Stortingsrepresentant Arne Sortevik (Frp) mener ordningen er «en uønsket eksport av norske velferdsordninger».

Han sier det er utmerket at arbeidsvillig arbeidskraft fra andre land som det er behov for i Norge blir tatt imot på en god måte og får anstendige lønns- og arbeidsforhold.

— Men jeg synes det er veldig ugreit at folk som kommer på korttidsopphold i Norge får de samme fulle rettigheter av velferdsordninger som det våre egne borgere får.

Sortevik vil nå se på muligheter for å begrense utbetalingen til de nye EU-borgerne.

— Det har aldri vært forutsetningen at folk bosatt i Polen skal ha de samme rettigheter i forhold til norske velferdsordninger som det norske borgere har, sier han.

- Må forholde oss til EØS

Stortingsrepresentant Ingebrigt S. Sørfonn fra KrF, sier at regelverket i EØS-avtalen er tydelig på at barnetrygd og kontantstøtte skal gis til familiene til polske arbeidere i Norge.

— Denne avtalen er en helhet og den gir oss en del fordeler på noen områder og en del forpliktelser på andre områder. Vi er nødt til å forholde oss til EØS-avtalen som et hele, sier Sørfonn.

Sørfonn sier at han ikke registrerte at noen stortingspolitikere gikk høyt på banen med protester de gangene disse sakene har vært drøftet.

Statssekretær Kjell Erik Øie i Barne- og likestillingsdepartementet sier at det ikke foreligger noen planer om å gjøre endringer i tildelingen av verken kontantstøtte eller barnetrygd.

— Vi må huske at dette også gjelder nordmenn som jobber i andre land, og får støtte der, sier han, og legger til at utlendinger som jobber i Norge betaler skatter og avgifter her.

FAKSIMILE: Bergens Tidende 18. mars 2006