• Dersom "Rocknes" tok nedi grunnen like ved Revskolten lykt, var skipet i rød sektor, sier direktør Frode Klepsvik i Sjøkartverket.

Under sjøforklaringen avviste Klepsvik at grunnflaket hvor politiet nylig fant tydelige malingrester og skrapemerker burde vært advart mot.

— Dette grunnflaket lå godt innenfor rød sektor. Skip var dermed advart mot å seile her. Derfor har vi vurdert det som unødvendig å advare spesielt denne grunnen, sa Klepsvik.

— Etter ulykken er det satt opp en stake i farvannet hvor ulykken skjedde. Har dere vært involvert i dette? ville tingrettsdommer Kjell Hole vite.

— Nei, det har vi ikke. Vi tar det til etterretning, og noterer oss at staken står utenfor grunnflaket, på en 20-meters grunne, svarte Sjøkartverk-direktøren.

Statens kartverk, avdeling sjø, også kalt Sjøkartverket, har ansvar for kartlegging av den norske kysten og drift av nettverk som passer på å oppdatere loser og sjøfarende.

I en pause i forklaringen sa direktøren at han ikke ville spekulere i om "Rocknes" var ute av kurs før det havarerte.

Går ikke god for kartet i Rocknes

Sjøkartverket har de senere årene arbeidet med å lage egne elektroniske kart som er autorisert til å navigere etter langs norskekysten.

Tidligere under sjøforklaringen har det kommet frem at "Rocknes" ikke hadde Sjøkartverket sine elektroniske kart, men en versjon fra et engelsk firma.

— Dette kartet er et skannet papirkart og jeg kan ikke gå god for dette, sa Klepsvik i sin forklaring.

Rocknes hadde i tillegg til det elektroniske kartet et det siste oppdaterte papirkartet fra Sjøkartverket.

— Dersom de hadde de offisielle kartene tilgjengelig, så kan dette være gode hjelpemiddel, sa Klepsvik.

Nye kart i 2002

Kartverket ga for to år siden ut et revidert kart over farvannene hvor "Rocknes" kantret. Kartet ble utviklet blant annet med utgangspunkt i nye oppmålinger av grunnforholdene i Vatlestraumen i 1995.

I sin forklaring understreket Klepsvik at selv om man seilte etter det gamle kartet, ville den aktuelle grunnen være innenfor grunnflaket som også var avmerket her.

— Under målingene av grunnflaket i 1995 ble det grunneste punktet målt til 9,4 meter ved laveste lavvann. Da vi skulle verifisere dette etter ulykken med ny og bedre teknologi, ble det målt til 9,7 meter Og da "Rocknes" kantret var vannstanden 72 cm over laveste lavvann, forklarte Klepsvik.