Onsdag skrev BT at bedring av trafikksituasjonen på Nøstet og åpning av det siste planet i Klostergarasjen ikke blir gjennomført før om to-tre år. Det synes Arne Jakobsen (Ap), styreleder i Klostergarasjen A/S og medlem av komité for miljø og byutvikling, er for lenge til.

— Verken garasjen eller byen har godt av å vente i to-tre år. Man må sette seg sammen og finne en løsning nå, og få snudd kjøreretningen i Komediebakken og forlenget Håkonsgaten samtidig som denne oppgraderes, mener Jakobsen.

Dette arbeidet mener han bør være ferdig neste høst.

— Jeg er glad for at Lisbeth Iversen tar initiativ til et møte med utbyggerne. Etter det jeg har hørt, er planene klare, det er bare detaljplanene som mangler, sier Jakobsen.

Også han ser for seg et spleiselag, og mener både vegkontoret, Klostergarasjen og havnevesenet kan være mulige aktører. I tillegg kan midler fra bergensprogrammet omprioriteres.

— Hvilke prosjekter skal det gå på bekostning av?

— Det kan jeg ikke si noe om nå. Men også tidligere har det vært foretatt omprioriteringer for å løse de mest akutte problemene, sier Jakobsen.