• Av hensyn til de ansatte må Logehaven og Fotballpuben gjøre endringer slik at inneklimaet i uterestaurantene oppfyller lovens krav. Det sier distriktssjef for Arbeidstilsynets 8. distrikt, Kari Anne Birkeland i en kommentar til BT.

— Arbeidstakerne har krav på et røykfritt arbeidsmiljø. Arbeidstilsynet mener inneklimaet på de to uterestaurantene ikke oppfyller lovens krav, til tross for at det er gjort tiltak for å skåne de ansatte for sigarettrøyk på jobben. Derfor varslet vi de to bedriftene i møte med dem fredag at de vil få et skriftlig pålegg om å gjøre mer for å hindre at det er sigarettrøyk i lokalene der de ansatte jobber, sier hun.

— Hva skjer hvis pålegget ikke etterkommes?

— Bedriftene har en klagefrist på forvaltningsvedtaket som vårt pålegg er. En slik klage vil bli avgjort i Direktoratet for Arbeidstilsynet. Hvis anken ikke fører frem, kan klageren bringe saken sin inn for domstolene. Hvis bedriftene ikke fremsetter klage på Arbeidstilsynets vedtak og på samme tid ignorerer pålegget vårt, vil vi varsle bedriften om at de vil få en tvangsmulkt. Men det er sjelden det går så langt. Vi får tro at de to bergensbedriftene vil etterkomme våre pålegg, sier Kari Anne Birkeland.