— Jeg ser at dette er et problem for skolen. Men de begynner i gale enden. De må henvende seg til oppvekstetaten og fortelle om sine behov der, sier Tveit.

Han medgir at det ikke er satt av noen penger til å gjennomføre den utvidede åpningstiden på SFO.

— Det er vurdert slik at totaliteten skal gå i null. Men det kan selvsagt være spesielle utfordringer som vi ikke har tenkt på.

— Men har du penger å bruke på kompetente vikarer slik at Tveiterås kan holde åpent slik bystyret har vedtatt?

— Jeg har ingen friske penger til det. Men det er klart at vi må kunne gjennomføre intensjonen i bystyrets vedtak, svarer byråden.

Seksjonsleder Brita Instebø i oppvekstetaten sier at de er klar over problemstillingen.

— Vi har ikke glemt Tveiterås og de andre skolene med spesialavdelinger. Vi vil vurdere å øke SFO-rammene på de enkelte skolene sett ut fra de ekstra utgiftene de får. Kommunen skal levere en tjeneste der det holdes åpent elleve måneder i året. Det må vi sørge for skjer, sier Instebø.