• Blir dommen stående, må jeg gå fra hus og grunn, sier 56-åringen. Den tidligere offiseren finner dommen fra Bergen tingrett både urimelig og uriktig.

— Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette strider mot folks alminnelige rettsoppfatning, sier han.

— Da ser jeg ingen annen utvei enn å selge huset - et hjem som betyr mye for meg og våre barn, sier han.

56-åringen sier et hussalg vil medføre at han kommer til å stå på bar bakke. Salgsinntektene vil gå med til å nedbetale gjeld på huset, og til å dekke det Bergen tingrett har pålagt ham å betale.

— Jeg vil sitte igjen med null i formue, mens min tidligere kone har en realiserbar formue på 800.000 kroner - leiligheten hun har kjøpt etter ekteskapsbruddet, sier 56-åringen.

— Jeg er slynget inn i en virvel jeg ikke ser noen vei ut av. Mitt eneste håp er at lagmannsretten ser annerledes på saken, sier 56-åringen, som bestemte seg for å anke straks han fikk lest dommen.

Advokat Line Hvitdtsten Ingebrigtsen, som representerer 56-åringen., reagerer sterkt på dommen.

— Ektefellebidrag er ikke beregnet på personer som har full uførepensjon, slik denne kvinnen har. Hovedregelen er at når et ektepar er separert, er de også uavhengige økonomisk. Jeg mener dette er feil lovanvendelse, og dommen vil bli anket.

— Ektefellebidrag ville vært riktig hvis kvinnen hadde vært hjemmeværende i alle år og nå var minstepensjonist, men det er ikke tilfelle i denne saken. Dette er ikke et ekteskap der den ene har realisert sin karriere på bekostning av den andre, men tvert i mot et ekteskap der kvinnen har vært i arbeid og videreutdannet seg mens de var gift, sier Hvitdtsten Ingebrigtsen.

Hun mener dommen gjør at hennes klient ikke har råd til å pensjonere seg når han blir 57 år, slik avtalen hans med Sjøforsvaret gir mulighet til.

Den tidligere offiseren i Sjøforsvaret trekker samme konklusjon.

— Dommen medfører at jeg blir nødt for å arbeide til jeg fyller 67 år, enten jeg vil eller ei. Stortinget har bestemt at jeg som forsvarsansatt kan pensjonere meg når jeg blir 57, men det setter Bergen tingrett en stopper for, analyserer 56-åringen.

Prosessfullmektigen til hans tidligere ektefelle, advokat Richard Koester, ønsker ikke å kommentere dommen, eller 56-åringens reaksjoner på den.

Dommen er anket, begrunner han det med.