Tiltalen mot Erik Andersen omfatter voldtekt av to små gutter, og i tillegg overgrep som likestilles med samleie mot to andre gutter.

Én av disse postene har Andersen erkjent, et overgrep mot en gutt i Sør-Trøndelag i 2003. I denne saken ble Andersens DNA funnet, og han ble fanget på overvåkingskamera.

I de tre andre av de alvorligste sakene, nekter Andersen skyld.

Påvirket av mediedekning Det ene overgrepet som karakteriseres som voldtekt, skal ha funnet sted på Sotra i 1999. I sin prosedyre i dag avviste forsvarer Gunhild Lærum at det er bevist at Andersen er skyldig etter tiltalen på dette punktet.

Hun trakk frem at forklaringen gutten ga i dommeravhør den gang, var grunnen til at saken ble henlagt.

— Da han ble avhørt på nytt i 2008, husket han mye mer. I alle de andre sakene ber aktor retten legge vekt på den første forklaringen guttene ga, men ikke i denne, påpekte Lærum.

Hun mener guttens minne om hendelsen kan ha blitt påvirket av andre hendelser og av mediedekning av saken.

Anmeldt for falsk forklaring

Andersen har vært rasende over dette tiltalepunktet, og har anmeldt gutten for falsk forklaring. Anmeldelsen er henlagt.

— Her i retten har det sikkert gått to blokker med post it-lapper frem og tilbake når det er snakk om denne saken. Denne posten opprører ham så sterkt at det koker inne i hodet på ham, sa Lærum.

Hun mener saken aldri burde vært tatt opp igjen.

— Det eneste som er nytt siden henleggelsen, er at gutten har endret forklaring, og at Erik Andersen er tatt, sa Lærum.

Hun mener også at Andersen må frifinnes for den andre voldtektstiltalen, og for et overgrep mot en ung gutt på Sørlandet i 2002. I sin prosedyre fortalte statsadvokat Per Egil Volledal at han hadde vært i tvil om han burde ta ut tiltale for voldtekt også i denne saken - men kom frem til at avhøret av gutten ikke var godt nok til å gjøre det.

Ulike beskrivelser

Lærum mener aktoratet her har oppgitt feil tidspunkt for overgrepet i tiltalen.

Offeret og hans mor har gitt ulike beskrivelser av når overgrepet skjedde. Moren har forklart at det skjedde i forbindelse med en langhelg i mai. I begge langhelgene som var i mai måned dette året, var Erik Andersen på helt andre steder, viser kvitteringer og bompasseringer.

Aktoratet mener derimot at moren tar feil, og at overgrepet skjedde noen uker senere. Den helgen fikk Erik Andersen en parkeringsbot i Arendal.

— Jeg mener påtalemyndigheten her prøver å forme og tilpasse bevisene slik at de passer inn i deres egen fasit. Og fasiten er, som dere vet, Erik Andersen, sa Lærum.