Statsadvokat Randi Gabrielsen la tidligere på dagen ned påstand om fengsel i 15 år for mannen. 15 års fengsel er den strengeste straffen mannen kan dømmes til, slik tiltalen er utformet.

— Mildest mulig straff Forsvararen, advokat Jostein Alvheim, la ned påstand om full frifinnelse, subsidiært mildest mulig straff.

Alvheim mente det i denne saken er grunnlag for å gå under minstestraffen på seks år. Nær to års varetektsfengsling kommer til fradrag.

Prinsipalt prosederte Alvheim likevel på frifinnelse.

Tvil blant ekspertene Det viktigste poenget hans var tvilen blant de sakkyndige. Noen konkluderte med at tiltalte var bevisstløs på gjerningstidspunktet, andre at han hadde forbigående sterkt nedsatt bevissthet.

Alvheim mente også at rusen ikke var selvforskyldt. Medikamentene var gitt av leger som drapstiltalte hadde søkt hjelp av mot søvnløshet.

To sprøyter var blitt satt av lege. En av sprøytene ble satt på en måte (intramuskulær) som ikke er anbefalt her i landet, da det er uråd å vite når virkningen kommer, i hvor stor grad, og hvor lenge den varer. Folk må kunne ta den medisinen legene skriver ut, uten å komme i straffansvar, mente Alvheim.

Forsvareren brukte ikke mye tid på å så tvil om tiltalte var rett gjerningsmann, men poengterte at det ikke er avdekket noe rasjonelt motiv for drapet og at drapsvåpenet ikke er funnet.

Aktor krever 15 år Aktor, statsadvokat Randi Gabrielsen, krever 15 års fengsel for mannen. Hun ber om at han blir straffet for drap, forulemping av konen da han var fri fra varetekt og for promillekjøring. Aktor krever videre at tiltalte må betale cirka 1,4 millioner kroner i erstatning og oppreisning til Kari Aalviks samboer. Og vel 1,8 millioner til den nå 12 år gamle sønnen.

Aktor sammenliknet med eldre dommer som hadde gitt 14 års fengsel, og viste til at straffene er blitt skjerpet de siste årene. Forsvareren protesterte mot sammenlikningen med drap som han karakteriserte som bestialske.