• Retten kan ikke i det ene øyeblikket dømme, for deretter å se bort fra lover og regler den er satt til å håndheve, sier advokat Jostein Alvheim.

Han mener det var voksent gjort av tingrettsdommer Stein Dons Heinfjell å løslate mannen som har sittet i varetekt langt utover seksukersfristen. Og er vel så glad over at lagmannsretten lot avgjørelsen bli stående.

— Dommerne har tidligere sett bort fra at tiltalte har sittet lenge i varetekt. Derfor er det bra at Heinfjell nå forholder seg til regelverket. Det skulle ellers bare mangle, sier Alvheim.

Han har en klient i samme sak som 32-åringen som ble løslatt, og krever nå mannen løslatt.

— Jeg vil sende en begjæring over til retten i løpet av torsdag. Min klient er i samme situasjon. Han har sittet i varetekt siden oktober, forteller Alvheim.

— At retten har kapasitetsproblemer, enten det gjelder mangel på dommere eller dataproblem, skal selvsagt ikke gå ut over den tiltalte, sier advokaten.

Alvheim mener det er en kultur i domstolene og påtalemyndigheten for å se bort fra regler og retningslinjer som gis av justismyndighetene. Rettssikkerheten til den som straffeforfølges kommer ikke først.

— Derfor var det på høy tid vi fikk denne løslatelsen. Den bør få følger for tilsvarende saker, mener Alvheim.

Han drar paralleller til behandlingen av varetektsfanger som ble sittende dagevis i arresten.

— Det er klare regler for at de bare skal sitte en dag etter kjennelse fra retten. I Bergen opplevde vi at de ble sittende i både en og to uker. Først etter at politiet og kriminalomsorgen ble anmeldt til Sefo ble det bedring. Nå virker det som om retten også tar problemet på alvor, sier Alvheim.

<b>VOKSENT:</b> Advokat Jostein Alvheim mener det er voksent gjort av dommeren som løslot en mann som har sittet langt utover seksukersfristen i varetekt. - Det skulle ellers bare mangle. Regelverket er helt klart, sier Alvheim. FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN