Ankesaken etter eksplosjonen ved anlegget i Gulen i Sogn og Fjordane går mot slutten etter sju uker i Gulating lagmannsrett i Bergen.

Onsdag holdt aktor, førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland fra Økokrim sin prosedyre, og avsluttet med å legge ned påstand om ubetinget fengselsstraff for daglig leder Jostein Berland og ett års fengsel for rådgiver Karl-Jan Erstad.

Dømt i tingretten

Den tredje tiltalte i denne saken, eier og styreleder Trond Emblem, ble sykmeldt kort tid etter at ankesaken startet. Hans sak vil komme opp separat senere.

I Bergen tingrett ble både Berland og Emblem dømt til ett og et halvt års fengsel. Erstad fikk en betinget dom på 45 dager.

De tre ble dømt fordi Vest Tank i 2006 og 2007 mottok seks skip med farlig avfall som selskapet ikke hadde tillatelse til å rense. Under rensing eksploderte to tanker. Eksplosjonen førte til utslipp til luft og vann, ansatte var i livsfare og folk i området har senere hatt helseplager på grunn av utslippene til luft.

Aktors påstand i lagmannsretten er et halvt år kortere enn påstanden han la ned i tingretten.

— Dette er en sak der det må reageres strengt, men det er vanskelig å fastslå helt nøyaktig hvor straffen skal ligge ut fra rettspraksis, sier Høviskeland. Han begrunner den strenge påstanden blant annet med allmennpreventive hensyn. Samfunnet må sende ut et signal om at slike handlinger straffes strengt.

- For strengt

— Jeg synes påstanden er altfor høy i forhold til praksis i slike saker, sier advokat Christian Eckhoff som forsvarer Berland.

— Aktor har ikke tatt hensyn til rettspraksis, noe han er forpliktet til å gjøre.

Eckhoff har tidligere varslet at han vil stå på full frifinnelse for Berland, som han også krevde i tingretten. Han mener det ikke er bevist hva eksplosjonen egentlig skyldtes.

Forsvaret har hevdet at bensinen før den kom til Vest Tank var tilsatt et meget eksplosivt stoff. Dette fikk ikke Vest Tank beskjed om, og kunne derfor ikke ta nødvendige forholdsregler for å unngå ulykken.

Årsak

Aktor avviser denne teorien, og fikk tingrettens medhold i at eksplosjonen kom etter tilsetting av saltsyre til avfallet, noe som skapte en eksplosiv atmosfære i tankene.

Også i lagmannsretten er årsaken til eksplosjonen blitt grundig gjennomgått. Eckhoff sier det fra forsvarets side er lagt fram en del nye beregninger, men at det ikke er bevist fra noen av sidene hva som faktisk skjedde.

— Det gikk galt ved Vest Tank, men det var umulig for de tiltalte å skjønne det på forhånd, sier Eckhoff.

Aktor Høviskeland sier at det etter hans syn ikke har kommet fram noe nytt under ankebehandlingen.

— Det er i hvert fall ikke kommet fram momenter som gjør denne saken mindre graverende, sier han.