• Vi kan ikke fortsette med den ressursnedgangen til skolesektoren som vi har hatt de siste årene, sier Hans-Carl Tveit, byråd for oppvekst i Bergen.

De siste fire årene er det forsvunnet ca. 125 millioner kroner fra skolesektoren i Bergen. Tveit har forståelse for rektorene som mener de har for lite penger å rutte med, men han mener det nye systemet for tildeling av ressurser er mer rettferdig og mer forutsigbart enn det gamle. Mange skoler som kommer dårligere ut enn før, gjør det ikke på grunn av det nye tildelingssystemet, men fordi budsjettene generelt er mindre enn før.

— Før var det slik at klasser som ble små på grunn av flytting, satt igjen med ressursene. Klasser som opplevde stor tilflytting, ble skadelidende. Nå følger ressursene eleven, sier Tveit.

I Høyre sitt partiprogram står det at partiet ønsker at ressursene til skole i større grad skal følge eleven. Noen kommuner har allerede gått over til samme system som Bergen kommune, men ifølge statssekretær Helge Ole Bergesen i Utdanningsdepartementet er det foreløpig ikke snakk om at dette skal bli et krav fra sentralt hold.

— Dette er noe som er opp til kommunene selv å bestemme, sier Bergesen.