• Overskridelsene på Ringveg vest er så gigantiske at innholdet i det bilbaserte Bergensprogrammet må behandles på nytt i Stortinget.

Det sier Per Nordø, samferdselssjef i Norges Miljøvernforbund. Han mener det nye byrådet snarest må ta stilling til hvordan kjempesprekken skal dekkes inn.

— Byrådet og Høyre/Frp må fortelle velgerne om Ringveg vest-overskridelsen skal finansieres ved å ta midler fra bybanen og de andre miljøtiltakene i programmet. Eller vil de at bilistene skal ta en større del av ekstraregningen gjennom bompenger, spør Nordø.

Han frykter at bybaneprosjektet blir skrinlagt og at traseen i stedet blir kollektivfelt for busser, slik Høyre alt har åpnet for. I så fall vil det bli frigitt midler, som politikerne kan velge å bruke til å betale overskridelsen på Ringveg vest.

— Men det vil undergrave hele grunnideen bak Bergensprogrammet som et grønt løft for byen, mener Nordø.

Uansett kan pengesluket Ringveg vest medføre at deler av Bergensprogrammets «myke» tiltak går fløyten. En milliard kroner er satt av til blant annet gang- og sykkelveier, trafikksikring og støytiltak.

Nordø mener Ringveg-vest-saken har stor politisk sprengkraft. Det skyldes ikke minst samferdselsminister Torild Skogsholm som til BT har uttalt at hele Bergensprogrammet med Ringveg vest og Skansetunnelen vil være ødelagt om bybanen forsvinner.

Nordø tror sprekken vil utløse sterke reaksjoner blant samferdselspolitikere på Stortinget.

— Det er oppsiktsvekkende at Statens vegvesen bekrefter de røde tallene bare ni måneder etter at Stortinget ble invitert til å vedta Bergensprogrammet basert på helt andre kostnadsprognoser for veiprosjektet, mener Nordø.

400 millioners-sprekken er for stor til at veimyndighetene kan forklare den som «normalt» avvik, mener Nordø.

— Etter kostnadsskandalene på andre riksveiprosjekter er planforskriftene blitt kraftig innskjerpet. Stortinget skal informeres straks det foreligger kostnadsavvik. Jeg kan ikke skjønne annet enn at samferdselsministeren må informere Stortinget om saken alt under fremleggelsen av statsbudsjettet, sier Nordø, som legger til:.

— Jeg tviler på at det er siste gangen vi får høre om kostnadssprekk på store veiprosjekter, sier han.