• Høyre må endre kurs i forsvarspolitikken, mener Høyres forsvarspolitiske talsmann i forrige stortingsperiode, Ingvald Godal.

Han er svært skuffet over at Høyre i Bondevik-regjeringen ikke har fulgt sin gamle forsvarspolitiske linje.

Han peker på at Høyre ikke har fulgt opp det forsvarspolitiske forliket som Stortinget vedtok i fjor. Heller ikke har regjeringen fulgt opp målsettingen i Sem-erklæringen. Den slo fast at bevilgningen til forsvarspolitikken skal utgjøre to prosent av bruttonasjonalbudsjett. Det er de retningslinjene som gjelder i NATO medlemslandene.

— Det er første gang målsettingen ikke er blitt fulgt når Høyre har sittet i regjering. Det er jeg svært skuffet over, sier Godal.

Kapitulert

Han minner om at Høyre på fjorårets landsmøte vedtok en forsvarspolitisk resolusjon .

— Den slo fast at stortingsflertallet var i ferd med å rasere forsvaret. Men ett år etter virker det som Høyre har kapitulert fullstendig overfor sine samarbeidspartnere i regjeringen Jeg er svært skuffet.

— Er det forsvarsminister Kristin Krohn Devold sviktet?

— Det har jeg ikke grunnlag til å uttale meg om. Jeg kan bare konstatere at hun ikke har oppnådd de resultater det er rimelig å vente av en Høyre-statsråd

— De gamle generalenes og admiralenes tid er nok over i Høyre, sukker Egil Eikanger litt spøkefullt overfor Bergens Tidende.

Også han savner partiets gamle forsvarspolitiske målsettinger. Men han legger til at han er glad for at nedskjæringene ikke er blitt større i Marinen.

Overtatt Aps politikk

Eikanger, som ledet partiets forsvarspolitiske utvalg, var fornøyd med det forsvarspolitiske forliket som Stortinget vedtok i fjor.

— Jeg trodde at følgene av forliket skulle være at forsvarspolitikken skulle føres på Høyres premisser. I stedet synes jeg det virker som partiet har overtatt Arbeiderpartiets politikk.

Eikanger mener det er for tidlig å vurdere hvorvidt Høyre har skiftet kurs.

— Forsvarspolitikk selger ikke så godt blant velgerne lenger. Nå er det skole og helse som er populært, konstaterer Eikanger og fortsetter: - Men jeg håper at det er noen som setter forsvarspolitikken på agendaen på landsmøtet. Og det er helt nødvendig at forsvarsbevilgningene kommer opp på et høyere nivå neste år. Skjer ikke det, må det en kraftig kursendring til, sier bystyrepolitikeren som selv ikke deltar på landsmøtet som begynner i dag.

SAVNER FORSVARSMÅLSETTINGER: - De gamle generalenes og admiralenes tid er nok over i Høyre, sukker Egil Eikanger litt spøkefullt. Han savner partiets gamle forsvarspolitiske målsettinger.
ARKIVFOTO: ØYVIND ASK