• Dersom tallene fra veidirektøren stemmer, kan jeg vanskelig se at Høyre kan støtte bybanen.

Det som er sikkert er at alle tall for bybanen må kvalitetssikres på ny. Når Vegdirektoratet kommer med slike tunge innvendinger, må det flere utredninger til, sier Høyres Hans Edvard Seim.

Det mener Frps Gunnar Bakke er helt bortkastet.

— Nå må Bergen kommune ta til vettet og stoppe dette pengesløseriet. Planleggingskontoret må nedlegges snarest mulig.

Frp har gått mot bybanen fra første dag, mens Høyre har vært en forsiktig støttespiller for bybanen.

— Høyres programformulering her er helt klar. Vi går inn for bygging av bybanen under den uttrykkelige forutsetning at kommunen ikke skal dekke et eventuelt driftsunderskudd på banen. Er ikke staten villig til å dekke dette i form av tilleggsmidler til kollektivtrafikken, blir det nei fra Høyre, sier Seim.

Seim, som understreker at dette ikke er behandlet i Høyre bystyregruppe, ser for seg at bybanen utsettes:

— Så sant ikke veidirektørens tall bygger på åpenbare misforståelse, må vi få en ekstern instans som vurderer bybanen på nytt. Så får heller bybanen bli utsatt et år. Men det må ikke forsinke Ringvei Vest og Skansenstunnelen. Her må vi hive oss på krykkene.