I dag vet ingen hvor mange slike luftrenseanlegg som finnes i Norge.

— Hittil har vi konsentrert oss om kjøletårn. Hvis det er dokumentert at slike renseanlegg kan være smittekilder, så må vi skaffe oss oversikt over dem også, sier Søbstad.

Han mener anleggene allerede kan være omfattet av forskriften som pålegger kontroll av kjøletårn og liknende.

— Man kan vel si at renseanlegg er «liknende». Det avgjørende er hvilket potensial de har for spredning av smitte. Jeg minner om at vi ikke har hatt noe utbrudd i Bergen, men vi er nødt til å forebygge, sier Søbstad.

BIR er en av bedriftene i bergensområdet som bruker et luftrenseanlegg – et såkalt scrubberanlegg.

Selv om det ikke er noe som tyder på at anlegget innebærer en smitterisiko, vil BIR kontakte både miljømyndighetene og andre bedrifter som bruker samme anlegg.

— Dette er helt nytt for oss, og vi er nødt til å rådføre oss for å finne ut hvordan vi skal forholde oss, sier informasjonssjef Kjersti Kildahl i BIR.

Leder for Helsevernetaten i Bergen kommune, Ingvar Tveit, er overrasket over at det er et renseanlegg som er smittekilden for legionella-utbruddet.

— Vi må forvisse oss om at myndighetene skaffer seg oversikt over disse anleggene. Det har ikke kommunen i dag. Hvis ikke staten tar dette ansvaret, så kan ikke vi snu ryggen til, sier Tveit.

I disse dager pågår en konferanse arrangert av Forum for miljø og helse. Legionella-utbruddet i Østfold er en av de viktigste postene på programmet.

— Nå har vi plutselig fått helt ny informasjon å forholde oss til, sier Tveit.