Rutinene har til i år vært at kvinner med påvist genfeil og som er disponert for arvelig brystkreft, har fått tilbud om MR-undersøkelse en gang i året.

— Men norsk og internasjonal erfaring har vist at disse undersøkelsene ikke er effektive nok. Vi innførte MR-undersøkelse for tre år siden. Derfor vil alle kvinner med genfeil som kan forårsake brystkreft, få tilbud om å få operert bort brystene sine, opplyser Paal Møller. Han er seksjonsoverlege ved Radiumhospitalet/Rikshospitalet og leder for den norske ekspertgruppen for arvelig kreft.

Samme genfeilen gir også risiko for eggstokk-kreft. Tidlig diagnostikk og behandling av arvelig eggstokk-kreft nyttet ikke. Mer enn 500 norske kvinner har etter at det ble kjent, fått fjernet eggestokkene for å minske risikoen for arvelig brystkreft. De kan bruke hormontabletter til 50-års alder for ikke å komme i overgangsalderen før tiden.

Siden tidlig på 90-tallet har kvinner med høy arvelig risiko for brystkreft fått dette tilbudet. Risikoen reduseres med 50 til 75 prosent om eggstokkene fjernes, sier Møller. Det er et gjennombrudd å kunne forebygge slik, sier Møller

Kvinnene blir kastet rett inn overgangsalderen når eggstokkene fjernes. De får derfor tilbud om hormonbehandling for å motvirke aldringsprosessen.

Møller understreker at kvinnene som har genfeil må få anledning til å velge slike tiltak.

— Det er bare de kvinnene det gjelder som kan ta disse valgene. Men helsevesenet må legger til rette slik at det er mulig for hver enkelt å ta dette valget, sier Møller.