• Har kommunen krevd for høye gebyrer på hele 90-tallet, er vi nødt til å betale pengene tilbake, sier byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Hun reagerer på tilbakemeldingene fra gruppelederne Torstein Dahle (RV), Martin Smith-Sivertsen (H) og Terje Ohnstad (A), som alle mener kommunen ikke har råd til å betale en halv milliard kroner tilbake til byens innbyggere.

Nye beregninger

— Det nytter ikke å forholde seg til hva man har råd til å betale, men hva man må betale, sier Strøm-Erichsen.

I går ble det kjent at kommunerevisjonens siste beregninger tyder på at det er krevd 345 millioner kroner for mye i vann- og avløpsgebyrer fra 1991 til 2000. Med tillegg for renter betyr det at byens innbyggere har en halv milliard til gode hos kommunen.

Høyre og RV har helt siden kommunerevisjonen for to år siden påpekte at det kunne være krevd for mye i gebyrer, ment at kommunen har opptrådt ulovlig. Både Smith-Sivertsen og Dahle har flere ganger uttalt at kommunen måtte betale tilbake, koste hva det koste ville.

Byrådet, derimot, har ment at kommunen fulgte forskriftene ved innkreving av gebyrer, og at det derfor ikke var grunnlag for tilbakemelding. Nå er saken snudd på hodet.

Tallene spriker

Byrådet bøyer seg for sakens realiteter etter flere uavhengige rapporter og nye utredninger fra kommunerevisjonen. Deler av opposisjonen synes prisen blir for høy dersom beløpet som skal betales tilbake blir en halv milliard kroner.

— Vi må nå snarest mulig få de endelige tallene på bordet, sier Strøm-Erichsen.

Både hun og byråd Nils Arild Johnsen mener utredningen fra revisjonen ikke gir det endelige svaret, selv om kommunerevisjonen har gjort sine beregninger på grunnlag av det oppdraget de fikk fra politikerne i finanskomiteen.

— Tallene har spriket fra 850 millioner kroner og helt ned i null. Nå må den gruppen som finanskomiteen har nedsatt finne ut hvor stort beløpet er. Når Dahle og de andre sier at kommunen ikke har råd, sender de veldig uheldige signaler, sier Johnsen.

— Når tallene kommer på bordet, må pengene betales tilbake i en eller annen form, legger han til.

Viktig med tillit

— Og det uten at byens innbyggere behøver å frykte for at kommunen gjør gjeldende foreldelse og dermed korter ned beløpet som skal betales tilbake?

— Jeg trør ikke love noe som helst. Vi må betale tilbake det som er riktig, og bystyresiden er nødt til å bestemme seg.

Byrådet reagerer sterkt på at bystyresiden på denne måten sår tvil om man vil betale tilbake alt man skylder.

— Her er det brukt store ressurser på å finne frem til beløpet som skal betales tilbake. Det er skapt forventninger hos byens innbyggere. Da går det ikke an å løpe fra ansvaret sitt. Det har med moral å gjøre, sier Johnsen.

— Først har man brukt mange store ord, og så er man plutselig der ikke lenger. Det går rett og slett ikke an, sier Johnsen.

Byrådet har tidligere gjort beregninger som tyder på at beløpet som skal betales tilbake ikke er 500 millioner, men 130 millioner.

— Siste ord er ikke sagt i denne saken, sier Johnsen.