• Lærere og skoleledere må lytte mer til elevene for å bedre skolen. Det mener Solveig Tesdal fra Bergen. Hun leder landets elever i videregående skole.

Navn: Solveig Tesdal

Aktuell: Leder for Elevorganisasjonen

Alder: 21 år

— Fremtidens skole må i større grad være en skole på elevenes premisser, sier Solveig Tesdal. Tilpasset opplæring for alle har i mange år vært et mål for skolen. Nå mener hun det er på høy tid at målet virkeliggjøres. Hun mener elevene ikke bare skal få velge fag ut fra interesse, men også hva de vil fordype seg i innen et fag.

Fra Arna

Fra i sommer har Solveig Tesdal (21 år) fra Arna i Bergen vært leder for Elevorganisasjonen, organisasjonen som samler 40.000 elever og lærlinger i den videregående skolen. Det begynte tilfeldig. På Ytre Arna barne- og ungdomsskole ble hun valgt inn i elevrådet. Da ingen andre ville lede elevrådet på Arna gymnas, tok hun like godt på seg oppgaven. Siden har hun vært aktiv og brukt mye av tiden på å jobbe for elevenes rettigheter.

— Hvordan kan dagens skole bli bedre?

— Noe må gjøres med vurderingssystemet. I dag styrer skriftlige prøver altfor mye av vurderingen. Vi må få på plass mappevurdering og hyppigere tilbakemeldinger på hva elevene gjør godt og dårlig på ulike felt. Dagens elever lærer på ulike måter og hevder seg på ulike måter. Noen er gode på fremføring, film eller på å lage presentasjoner på nett. For skolen er det en utfordring å la dette telle med, mener Solveig Tesdal.

Vil ha bedre rådgivning

— Hvilke andre saker engasjerer dere i Elevorganisasjonen for tiden?

— Arbeidsmiljøloven for elever er på plass. Nå etterlyser vi forskriftene og vil følge opp loven overfor skolene, opplyser hun.

Elevene jobber òg for å bedre skolens rådgivning. I dag seiler private aktører opp som rådgivere for mange unge. Skolens rådgivere havner langt nede på listene over de elevene rådfører seg med. Det synes Solveig Tesdal skolene selv må gjøre noe for å endre. Elevene må sikres bedre veiledning, så de tar riktige valg.

— Hva gjør du i fritiden?

— For oss i Elevorganisasjonen eksisterer nesten ikke fritid, men jeg får vært litt sammen med venner og rekker en sjelden gang innom en kinoforestilling eller en konsert, forteller Solveig Tesdal, som nettopp har lest en god bok av Paulo Coelho.

TOR KRISTIANSEN