En jernbane for superraske tog på strekningene Oslo-Bergen/Stavanger og Oslo-Trondheim vil være lønnsom.

Det går fram av en rapport som tyske DB International GmbH har utarbeidet på oppdrag for Norsk Bane — «Nytt jernbane- og trafikkonsept for Sør- og Midt-Norge». Rapporten ble lagt fram tirsdag.

Nytte til 1000 milliarder

For disse to strekningene alene er den samfunnsøkonomiske nytten beregnet til 945 milliarder kroner over et tidsrom på 30 år, mens kostnadene er beregnet til 367 milliarder kroner. Det gir et nytte/kostforhold på 2,6.

Rapporten fastslår at reisetiden mellom Oslo og Trondheim kan komme ned i 2 timer og 25 minutter og mellom Oslo og Bergen 2 timer og 5 minutter.

— Det vi ser av tallmaterialet i rapporten er at Norge er et land med få innbyggere, men innbyggerne reiser mye mer enn det som er vanlig lenger sør i Europa. Vi reiser blant annet ti ganger mer med innenriksfly enn gjennomsnittet for andre europeiske land, sier daglig leder Jörg Westermann i Norsk Bane.

Stort potensial for tog

Vi reiser også mer med bil på lange distanser, og det er laget prognoser som viser at nye banestrekninger og konkurransedyktige reisetider kan gi betydelige økninger i skinnegående person- og godstrafikk i Norge, sier Westermann.

Norsk Bane har kontoret sitt i Ålesund, en by helt uten jernbane.

— Her har vi bare 17. mai-toget, sier Westermann spøkefullt.

Han sier at det kan være en fordel for Norsk Bane å være lokalisert i et jernbanefritt område. Da blir man ikke så lett mistenkt for å mele egen kake.

26 kommuner og én fylkeskommune eier om lag 70 prosent av aksjene i Norsk Bane. Selskapet har som formål å planlegge, bygge og drive et nytt, norsk jernbanenett i samarbeid med andre.

- Nedprioritert i årevis

— Det er ikke andre som har dette som uttalt mål. I flere andre land er dette en naturlig oppgave for staten selv, men i Norge har jernbane vært nedprioritert i årevis og Jernbaneverket har innrettet seg deretter, sier Westermann.

Rapporten forteller om byggekostnader på i gjennomsnitt 180-220 millioner kroner per kilometer ny bane. Dersom det skal ferdigstilles minst én fjernstrekning innen 2020, vil det koste 80-130 milliarder 2008-kroner, eller dobbelt så mye som det regjeringen har foreslått i Nasjonal Transportplan 2010-2019.

To delprosjekter er beskrevet i detalj i rapporten. Det er Oslo-Trondheim og Oslo-Bergen/Stavanger. Med de raskeste togene er det mulig å kjøre Oslo-Trondheim med tog på 2 timer og 25 minutter og Oslo-Bergen på 2 timer og 5 minutter. Bergen-Stavanger vil gå unna på 1 time og 25 minutter.

Alternativ til fly

— Med slike tider blir jernbanen et reelt alternativ til fly, fastslår rapporten. Regiontogene vil holde en gjennomsnittsfart på 175 kilometer per time. Ekspresstogene vil kunne gå enda raskere.

Oppgavene er basert på at det hver time går et ekspresstog med bare fire stopp mellom Oslo og Trondheim, Bergen og Stavanger og et regionaltog med 9-11 stopp. Det er foreslått 18 stasjoner mellom Oslo og Trondheim og 15 mellom Oslo og Bergen.

Trafikkprognosen for 2025 viser 8.800 reisende mellom Oslo og Trondheim og 19.500 reisende mellom Oslo-Bergen/Haugesund/Stavanger daglig. I tillegg kommer underveistrafikken på delstrekninger.

Disse prognosene er på størrelse med trafikken på nye linjer for utenlandske tog i dag, som Madrid-Cevilla med 18.000 reisende per dag, ifølge rapporten.

SCANPIX
SCANPIX