Den tyske konseulentgruppen VWI har studert mulighetene for å bygge og drive høyhastighetsbaner. Nå er konklusjonen klar:

Flere strekninger i Norge er godt egnet for dette, og høyhastighetstog vil være lønnsomt for samfunnet, mener konsulentene. Rapporten ble lagt frem på en pressekonferanse i dag.

Les den her (pdf-fil)

220 km/t

– Denne utredningen viser at det kan være interessant å bygge ut høyhastighetsbane i Norge med hastigheter opp mot 200 til 220 kilometer i timen, sa jernbanedirektør Steinar Killi på pressekonferansen, ifølge NA24.

Det er først og fremst Oslo — Gøteborg og Oslo - Trondheim som er mest aktuelle for en togrevolusjon. Men også strekningen Bergen-Oslo vil kunne få høyhastighetsbane, til tross for vanskelig topografi, mener ekspertene. En forutsetning for dette er at den allerede planlagte Ringeriksbanen bygges.

85 milliarder

Etter den anbefalte traseen kan reisetiden mellom Bergen og Oslo komme helt ned i 2 timer og 20 minutter. Ruten går via Ringeriksbanen og opp Hallingdalen. Men også en trasé via Kongsberg til Geilo gjennom Numedal skal være mulig.

Prisen for utbygging Trondheim - Oslo kan komme opp i 59 milliarder. Traseene mellom Oslo og Bergen, Kristiansand og Stavanger vil bli dyrere, på grunn av mer krevende terreng. Det har tidligere vært antydet at prislappen for Bergen - Oslo vil komme på 85 milliarder kroner.

Dette er de mulige reisetidene for andre strekninger ekspertgruppen har studert:

  • Oslo – Trondheim: 2’45t
  • Oslo – Gøteborg : 2’20t
  • Oslo – Kristiansand: 2’10t
  • Oslo – Stavanger 3’20tVWI kom med første del av utredningsarbeidet høsten 2006, der de anbefalte å gå videre med strekningene Oslo - Trondheim og Oslo - Gøteborg. Det er Samferdselsdepartementet som har bedt om at også ruter til andre norske byer blir vurdert.

Jernbaneverket skal nå gå gjennom rapporten og gi sin vurdering til departementet. Deretter blir forslaget sendt på offentlig høring.

Tog-revolusjon: Tyske eksperter mener det kan være lønnsomt å satse på lyntog i Norge.